Bratislavská stolica « Stolice

Zachované hrady a iné opevnené objekty

Bratislavský hrad, Červený Kameň, Smolenický zámok

Zrúcaniny

Biely Kameň, Čeklís, Devín, Dračí hrádok, Ostrý Kameň, Pajštún, Plavecký hrad

Prestavané na inú stavbu

Eberhard, Pezinok

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Horné Saliby, Kuchyňa, Pezinok - Starý zámok I., Pezinok - Starý zámok II.