Košický kraj « Kraje

Zachované hrady a iné opevnené objekty

Jasovský kláštor, Krásna Hôrka

Zrúcaniny

Brzotín, Gelnica, Jasov, Kazimír, Kláštorisko, Košický hrad, Kráľovský Chlmec, Lipovec, Markušovský hrad, Muránčok, Obišovský hrad, Parič, Plešivský hrad, Skároš, Slanec, Sokoľ, Spišský hrad, Tibava, Turniansky hrad, Veľký Kamenec, Viniansky hrad

Prestavané na inú stavbu

Borša, Budimír, Michalovský hrad, Štítnický hrad

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Abovský starý hrad, Bačkov, Barca, Boťany, Braničev, Budkovce, Cejkov, Haniská, Hatalov, Hrabušický hrad, Idiansky hrad, Kysak, Malčický hrad, Moldava, Mudrovce, Oborín, Pozdišovský hrad, Richnava, Rožňavský hrad, Šaca, Sečovce, Senné, Sokolí Kameň, Staré, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svinica, Vajkovce, Veľké Trakany, Zatín, Žbince, Zemplínska Teplica, Zemplínsky hrad