Richnava hrad, zaniknutý

Richnava « Gelnica « Košický kraj (Spišská stolica)

Zaniknutý hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí a zbúraný okolo roku 1527.

Historické názvy

Richnavský hrad; 1318 strata de Ryhno versus Zenthkerezth, 1448 castrum Richno, castrum Richnawa

Popis

Zaniknutý hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí a zbúraný okolo roku 1527.

Poloha N48.925506,E20.925228

370 m.n.m.

mapa

História

Hrad vznikol pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia. V roku 1336 sa stal majetkom krajinského hodnostára Mikuláša Peréniho. V roku 1442 ho po niekoľkomesačnom obliehaní dobyl Ján Jiskra. Hrad bol potom pod velením jeho spolubojovníka Jána Talafúsa, známeho ako "hajtmana na Richnawje" až do 60-tych rokov 15. storočia, keď na hrad zaútočili vojská nového kráľa Mateja a v roku 1462 ho dobyli. Na základe donácie sa stal majetkom Štefana Zápoľského. V závere 15. storočia sa hrad snažili získať Thurzovci. Podarilo sa im to za dvojvládia v roku 1528, keď hrad dobyli Levočania bojujúci za kráľa Ferdinanda.

Po smrti Alexandra Thurzu v roku 1543 a následných sporoch o dedičstvo začal hrad upadať. V roku 1605 sa v urbári spišského panstva spomína ako "dirutum castrum Rickhno". Hrad definitívne zanikol o storočie neskôr, keď bol kameň z neho použitý ako stavebný materiál na stavbu renesančného kaštieľa v susednej Kluknave.

Posledné zvyšky hradu sa nachádzajú na ulici Pod baštou. Medzi domami sa nachádzajú posledné zvyšky múrov a chabo badateľné terénne úpravy.

Galéria

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Fotografie (11)

Pôdorysy (1)

Blízke hrady

Gelnica (5 km), Spišský hrad (9 km), Lipovce (9 km), Svinia (11 km), Kysak (14 km), Markušovský hrad (14 km), Obišovský hrad (14 km), Šarišský hrad (14 km), Hamborek (14 km), Sokoľ (15 km), Brezovica (16 km), Solivar (16 km), Drienov (16 km), Jasovský kláštor (17 km), Jasov (17 km), Nižná Šebastová (17 km), Košický hrad (18 km), Kamenica (19 km), Nový hrad (19 km), Zbojnícky hrad (19 km)