Michalovský hrad hrad, prestavaný na inú stavbu

Michalovce « Michalovce « Košický kraj (Zemplínska stolica)

Zaniknutý vodný hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí. Renesančnou prestavbou pôvodného hradu vznikol kaštieľ, v 17.-18. storočí prestavaný v duchu baroka a v 30. rokoch 19. storočia bol prestavaný v klasicistickom slohu a rozšírený o bočné prízemné krídla. Je sídlom Zemplínskeho múzea, ktorého zbierky dokumentujú históriu a spoločnosť mesta i Zemplínu od najstarších čias po dnes. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami. Rotunda odkrytá v roku 1977 je najvýchodnejšou veľkomoravskou rotundou na Slovensku.

Historické názvy

1345 castrum Nagymihalwara, 1355 castrum Nagymihal, 1449 castrum Hagymihal

Popis

Zaniknutý vodný hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí. Renesančnou prestavbou pôvodného hradu vznikol kaštieľ, v 17.-18. storočí prestavaný v duchu baroka a v 30. rokoch 19. storočia bol prestavaný v klasicistickom slohu a rozšírený o bočné prízemné krídla. Je sídlom Zemplínskeho múzea, ktorého zbierky dokumentujú históriu a spoločnosť mesta i Zemplínu od najstarších čias po dnes. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami. Rotunda odkrytá v roku 1977 je najvýchodnejšou veľkomoravskou rotundou na Slovensku.

Poloha N48.757907,E21.924500

mapa

Galéria

Fotografie (2)

Fotografie (2)

Pôdorysy (2)

Pôdorysy (2)

Blízke hrady

Pozdišovský hrad (4 km), Viniansky hrad (4 km), Staré (8 km), Jasenov (9 km), Brekov (11 km), Humenné (13 km), Malčický hrad (13 km), Parič (13 km), Čičava (14 km), Bačkov (14 km), Vranov nad Topľou (14 km), Braničev (17 km), Tibava (18 km), Zatín (19 km)