Bratislavský kraj « Kraje

Zachované hrady a iné opevnené objekty

Bratislavský hrad, Červený Kameň

Zrúcaniny

Biely Kameň, Čeklís, Devín, Dračí hrádok, Gerulata, Pajštún, Plavecký hrad

Prestavané na inú stavbu

Eberhard, Pezinok

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Kuchyňa, Pezinok - Starý zámok I., Pezinok - Starý zámok II., Rusovský hrad