Komentáre:

#15821
petorobot
neregistrovaný

09.02.2016 06:51
IP:188.112.76.48
A ak ma chyti policia s detektorom a nic mi nenajdu neni to tresny cin a ked sa budu pytat co tu hladam co poviem aby mi ho nezobrali ? A aby nemal problem?
#15692
lumodj
neregistrovaný

05.06.2015 13:10
IP:194.1.157.120
?af chalani mam detektor kovou a chodim hladat do ciech a madarska tam je to v pohode co najdem neodovzdavam hnet az ked sa to nazbiera tak to pofotim odovzdam a dostanem nieco ako potvrdenie dakovny list alebo certyfikat tym padom mam svoju trofej na fotke a v papierovej forme.Mne to tak staci a zachvilu na slovensku muzea zavru lebo archeologovia nic nehladaju a v cechach sa im to pekne plni minule asi po dvoh mesiacoch hladania sme sa z chalanmi dohodli ze uz sme pozbierali dos a odovzdali sme spolu 117 minci 7 bri 2 prstene 1 pusku a mnozstvo nabojou a nabojnic. Kazdy dostal za soj nalez dakovny list.Bojime sa to aj na slovensko priniest tak to nechavame u jedneho cecha.Ak by niekto vedel ako sa to da legalne robyt na slovensku tak by som bol rad za kazdu radu archeologicky ustav v nitr sa mi ani nesnazil odpisat.
#15599
Marian
neregistrovaný

15.04.2015 21:40
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15356
nike
neregistrovaný

23.04.2014 13:55
IP:195.28.82.137
Hamlet : Rozora? ?i zachova?? To je ot?zka.
#15352
Nezn?mi pozorovate?
neregistrovaný

19.04.2014 12:11
IP:78.99.186.206
V?sledky: Po uverejnen? zatknut? p?r detektor?rov, ktor? hladali kovy na rozor?van?ch pozemkoch. Z pozemkov ro?ne ubudne niekolko cm hliny, alebo je splavovan? ,. ??m sa na povrch dost?vaj? predmety archeologickej hodnoty a s? ni?en? pluhmi, drvi?mi hliny, br?nami kor?ziou. ?innos? hlada?ov prestala.
Pozoruj?c z reakci? tla?e ani nikto ni? nenach?dza a neodovzd?va. Slovensko je krajina debilov pot?caj?ca sa od extr?mu po extr?m. Cel? vec z?chrany historick?ch veci rie?ia chmulovia lapiaci na prdeli v archeologick?ch platen?ch stoli?k?ch. ?akaj? ?e im d? niekto peniaze.
M?j priate? investoval do z?chrany histoirickej pamiatky, cel? svoj majetok, ?silie vedomosti a obiehal v?etky in?tit?cie aby zohnal peniaze na opravy.
Dne?n? akt?ri ZVAN? ARCHEOL?GOVIA sa my zdaj? ako ozajstn? archeologick? hrob?ri a vykr?da?i skladov m?ze? s ktor?ch potom pred?vaj? n?lezy do zahrani?ia. Na t?ch by mala striehnu? pol?cia, nie na amat?rov sna?iacich sa nie?o v prachu objavi?!!!
Som?ri na ?ele s odstavili konkurenciu, t?m ?e pred z?konom zrovnali hladanie detektorom na zn?mom n?lezisku s hladan?m na poly rozor?vanom traktormi.
Myslia si t? som?ri, ?e traktorista si v?imne , ?e preoral knie?ac? hrob????
#15342
RudoM
neregistrovaný

18.03.2014 19:46
IP:178.143.15.174
Mimik, dufam, ze si jeden z mala, ktor? maju takyto hlupy nazor. Ty vlastne sam potvrdzujes, ze vykradas historiu vlastnej krajiny a tvrdis, ze ta to v?bec nemrzi. To je fakt smutne. Vdaka tebe a tebe podobnym prichadzame o kus nasich dejin. radsej by si mal rozmyslat, ako tento stav zmenit k lepsiemu.
vsetko hadzes na stat, ale stat sme my. Prajem ti teda aby si nasiel hodne pivnych stuplov:-(
#15341
Mimik
neregistrovaný

17.03.2014 22:10
IP:85.135.154.86
Pozrite sa.Ja som vlastn?kom detektoru a chod?m hlada? kedy ko?vek m?m volno a mo?nos?.
Rovno sa prizn?m ?e by som archeol?gom neodovzdal ani len ?pendl?k a to len preto ?e t? hajzl?ci ?zko spolupracuj? s pol?ciou a po nahl?sen? zauj?mav?ho objavu V?m domov okam?ite po?l? raziu.Tak?e si tento ?t?t s?m m??e za to ?e sa tu rozkr?da a rozpred?va kult?rne archeo dedi?stvo.
Navy?e-ak v?s aj z detektorom na poli ?i v lese prepadne hliadka pol?cie-nieje to trestn? ?in do vtedy-k?m u V?s nenajdu archeo n?lezy.A to sa rozumej? veci star?ie ako do roku 1946.Je to len o ka?d?ho ?ikovnosti.
Na z?ver u? len mal? kon?tatovanie.Ako si m??e ?t?t n?rokova? na nie?o o ?om nem? ani len tu?enia ?i v?bec existuje?Ve? nechod?m kradn?? s Tatrou zeminu ktor? pr?vom patr? ?t?tu.A to ?o si ob?as n?jdem pre vlastn? pote?enie sa ani z ?aleka nevyrovn? tomu ako n?s oby?ajn?ch lud? dok??e okr?da? tento ??asn? ?t?t!!!
#14863
laco
neregistrovaný

07.11.2013 15:29
IP:212.37.65.18
Chcete vidie? ako vyzeral ka?tie? v Mal?iciach okr. Michalovce ?
Na googli si otvorte ka?tiele na slovensku.
ka?tiele v : Dolnej Krupej alebo v Krasnej nad Horn?dom.
#14854
jozor
registrovaný

04.11.2013 06:40
IP:195.49.188.82
no tak hod ju do placu, nech vidime ?o za ka?tiel tam bol, aj ked som mysle ?e skor hrad..tam hore pri kostoloch
#14852
laco
neregistrovaný

03.11.2013 17:50
IP:212.37.64.18
o tom ka?tieli viem aj ja .
vlastn?m dokonca fotografiu ka?tie?a v Mal?iciach.
#14508
timotej lovisek
neregistrovaný

18.05.2013 19:06
IP:85.237.224.37
nevie niekto nahodou o nejakych lokalitach kde by sa mohlo nieco najst napiste mi som z Blatneho pri Senci.dakujem
#14363
Stano
neregistrovaný

29.10.2012 15:30
IP:213.81.149.2
Toto je skomolen? preklad ma?arsk?ho pr?spevku. Kto vie lep?ie, nech to urob?.

70 Nem??, aby Si SI pod?a Szent-Iv?nyi hradu Vince Vince Szent-Iv?nyi pam?tal postaven? v roku 1862.
M?lcza.
M?lcza, mal? dedina v ?dol? Ondava. Circle not?ra kancel?ria. 165 domov a 1096, v???inou t?tajk? a Rimania. Kath. n?bo?ensk? obyvate?ov. M? svoju vlastn? po?tov? ?rad, telegrafn? a ?elezni?nej stanice B?n?czi. V 1220 je k?tovan? na Buttkayak dostane kr??ovsk? dar. V 1411 Buttkay, a Marka rodina R?skay don?czi?t prija?. XV. Buttkay storo?ia, je hrad s??as?ou rodu, ktor? pod?a trad?cie, kostol dnes st?l na mieste, ale dnes ozna?uje nie je vidie?. Margaret Marquis podala v roku 1461 v niektor?ch ?astiach, v roku 1498 a Sztrithey Horkai Laszlo a George. Ibr?ny Laszlo v 1507, John v 1546 Fej?rth?y, 1553 M?lczay Laszlo Istvan Iv?ncsy v roku 1555, 1556, Francis Wiczm?ndy, Buttkay Peter a Ursula Lippe, 1581 M?lczay George v roku 1588 a Duleszkai Melith Stephen Horvath Melchior, v roku 1592 Palaticz B?n?czy Anna a Simon, 1595 bash Keczer Michael a Susanna s? v ?astiach. 1598 s??tanie ?udu iki bash vdova Michael, Michael a Czobor B?n?czy Simon dr?iaky s? s??as?ou dod?vky. V 1602 Melith ?tefana, 1635 R?k?czi Andrew a Z?kely Anna, 1693 B?sthy Laszlo strelen?ch v ploch?ch; dr?iaky a ruskej, STEP, Szinnyey, St Lelek, z??va, Richter, Latsny, vekom, Liszkay, Galambos, Riman?czy, jeden, Balogh, Obe rodiny a Szent-Iv?nyi. Teraz Wiczm?ndy M?rn?nak, krok G?born?nak a Szent-Iv?nyi Laszlo je v ve?kostatku a druh? s pekn?m ve?k?m z?mku od Szent-Iv?nyi Vincze 1862 s v?stavbou a dedi?nos? boli v s??asn? majite? dr?anie, ktor? s? str??en? rodinn? arch?vy radu ?rp?d-time diplom v . K dispoz?cii s? tie? tri ?rilak mimo, z ktor?ch jeden je krok, a tret? pre Szmics?k Wiczm?ndy rodiny. STEP rodina kni?nica cca 1600 zv?zkov tu, vdovy. Wiczm?ndy ?d?nn? narodil. Giselle je rad p?smen S?rossy Kontrola S?rossy Gyula a Gabor Lonyay, Pulszky Ferenczt?l, cis?r Ferenczt?l, at? Kuthyt?l. Parn? mlyn a syr?rne v obci maj?. Dva protestantsk? kostoly s? ve?mi star?, ale zmen? frekvencia ove?a pon?h?al ju, zatia? ?o katol?cka cirkev bola postaven? v roku 1848. Cirkev reformovan? je XV. storo?ia je cenn? szented?nye. Medzi ne patr? hlavn? a Trinkely-chudobn?-farma, ale akon?hle Koth le?al m?tvy u dediny, ktor?, aj ke? existovala, ?e ho zdie?a osud M?lcza.

#14362
matej777
neregistrovaný

27.10.2012 12:16
IP:78.99.95.47
JAJ . V na?om meste pridelili s?kromn?kovi na pestovanie a orbu, sadenie zemiakov a podobne Slovensk? hradisko o rozlohe 5 ha. Zn?me 100 rokov , archeologicky nepresk?man?. Orie do h?bky 40 cm, postupne aj 1m u? 1o rokov. ?o poviete detektoristi hrob?ri archeol?gie?
Z hradov vyvy??aj? odstr?nen? zeminu a s podhrad? , bez kontroly archeol?gom alebo ten nem??e pou?i? detektor.
A mesto predalo s?kromn?mu podvodn?kovi " keltsk? " vysok? pec aj s okol?m. Ten z nej bez kontroly archelogick?mi koko-- vyviezol v?etkus trusku. aj s n?lezmi , bez kontroly.
A je to ... zatv?rajte detektoristov a robte in? hovadiny: Alebo ni? nerobte a ?akajte , ?e v?m niekto ozn?mi n?lez... Idioti sa rodia v ka?dej etape!!!
#14231
arbi
neregistrovaný

21.05.2012 11:37
IP:178.41.123.242
No, Lukas, ?akujeme za preslov. Ty si pr?nos pre n?s v?etk?ch skuto?ne. ?ak? n?s "ru?ov? bud?cnos?".
#14230
LUKAS
neregistrovaný

20.05.2012 00:46
IP:95.103.76.115
NO JA SEREM NA ZAKONI TO BI MALI ZAKAZAT OZRANCOM PIT A FETOVAT ZAKAZAT LEPSIE JA VIIST SI DO PRIRODI S DETEKTOROM AKO NIEKDE SEDIET A FETOVAT A MIMOCHODOM TIM ZE VIHADZUJETE SMETI A VSELICO INE DO PRIRODI TIM SA CIES POSKODZUJU TIE ARCH NALEZISKA.
#14229
LUKAS
neregistrovaný

20.05.2012 00:37
IP:95.103.76.115
JA MAM 14 ROKOV A CHODIM S DETEKTOROM A RAS MA AJ FIZI NAHANALI ALE MA NECHITILI US HLADAM POL ROKA A NEJAKE TIE NALEZI MAM MOJ STRIKO BIVA NA KISUCIACH A TAM MA VIBORNE LOKALITI NA PEKNE STRIEBORNACIKI MNE SA ESTE NEPODARILO NIC TAKE NAIST ALE STALE HLADAM DETEKTORISTI NEBOJTE SA A VIRASTE DO LESOV TO JA MALA SANCA ZE VAS CHITIA PRAVE V LESE.
#14041
krskansky besny pes
neregistrovaný

30.01.2012 23:34
IP:95.102.155.35
ad.pre RASTA neupierajme komukolvek zaujem o historiu,mimo ine ct? viac ako chlastanie,drogy, lupenie,vrazdenie ,kradnutie a pod -nehadzte perly sviniam-napisal hecko,ale preco nie?co zle sa stane?nic ,budme tolerantny a viac pokory v kazdom z nas neuskodi..........ad.pre metala- rozkradanie archeolog.nalezisk je obrovsky problem...v krajinach kde ho chcu naozaj riesit je hladanie povolene za urc.podmienok,su povolene sukromne zbierky ak sa registruju su legalne,prip.stat za nalez slusne zaplati a to tak,ze nikomu sa nechce kseftovat s nalezom pokutnym sposobom pretoze na ciernom trhu dostane menej,nalezca aj amatersky hladac s detektorom moze nalez a nalez.okolnosti publikovat,zamachrovat a to je pre neho viac ako sexualny zazitok a odbornici na danu oblast ho za to este pochvalia...viac menej spolupracuju,tych ludi nie je vela a kazdy o kazdom vie...a co na slovensku?amatersky hladaci,ludia so skutoc.zaujmom o historiu,zlomili svoje detektory na kolene a radsej ani nikde nechodia,boja sa zohnut zaviazat si snurku na topanke aby ich nezavreli lebo nahodou mozu akoze nieco hladat na zemi...policia odpocuva telefony a neznami ludia sleduju kazdy krok... neverite? a spinavy ludia co vykradaju naleziska za ucelom kseftovania to robia "pi?nko"aj nadalej a hadam ani nevedia,ze pred casom sa menil-sprisnil nejaky zakon,nemaju cas na hovadiny musia makat ked chcu nieco mat...zial moje pripomienky k novemu zakonu a to -hladanie je povolene ak sa ohlasi okresnemu archeologovi prip.inej u?asnogenialnej autorite-lokalita,datum a cas,kto a ako mieni hladat,pripadny nalez sa ohlasi a zaregistruje,sukromna zbierka je povolena ak sa registruje a zberatel zabezpeci vhodne podmienky na jej drzbu tak aby sa neznehodnotila,ak nemoze zbierku drzat vo vhodn.podmienkach musi ju odovzdat statu ale zostava stale jeho vlastnictvo...prip.nalez alebo zbierku preda statu a dostane za nu riadne zaplatene...kazdy predaj alebo pohyb nalezu alebo zbierky sa musi registrovat,spolupraca s odbornikmi,kurzy a skolenia pre tychto ludi.......... viete kolko ludi by zadarmo vykonavalo rado takuto cinnost?kolko nalezov,kolko historie by sa uchranilo!...zial dobre mienene pripomienky ktore by sa dali este rozpracovat a modelovat narazili na tvrde jadro odbornikov danej oblasti,boli by na to potrebne nejake peniazky a o tie by pani doktori boli otrosku ukratenx,teraz im vyhovuje nikto im nevidi na prsty skoro nikto nekontroluje ani nemoze lebo hned ho vyhlasia za kriminalnika,maju menej robotky v klude-kl?do-p?do,a ak sa niekde ponahla/dialnica alebo priemyselne objekty/tak su chudaci prinutenx zalozit si rozne sukromne akoze firmicky,robia urgentne zachranne prieskumy a pod.dobre si privyrobia k platu,a este im ostane aj to co sa najde lebo sa to nemoze najst lebo by to zdrzalo vystavbu napr.priemysel.parku,najlepsie aby sa nic nenaslo a to rychlo aj za to byva priplatok...ktovie kde sa take nalezx ktore sa nenajdu podeju-strach aj pomyslet...a aj preto sa na slovensku nidky nic poriadne nenaslo a nemame skutocnu historiu...ma niekto pocit,ze hlupy zakon ktoreho platnost mohla vygenerovat aj taketo a pod. situacie mozme zmenit ku prospechu nasej spolocnosti a nasej historie?ak ano ozvite sa
#14040
rasto
neregistrovaný

30.01.2012 14:36
IP:88.212.37.2
Vazeni pisalkovia,neviem ci tie Malcice je romska osada alebo je tam nejaky ustav psychicky labilnych ludi ktori sa akymsi sp?sobom dostanu k pocitacu ale tolko chyb vo vasich dielkach a slovna zasoba pouzivana v ubohych slovnych spojeniach je hodna ziakov 2 triedy ,mozno by som ich tym aj urazil.No a k vasim hladacskym chutkam len tolko,zidia svojim zomrelym nedavali ziadne cennosti a na hradikoch postavenych po tatarskom vpade ktore zv?csa neboli ani obyvane nieco najst by bola obrovska nahoda.Este tak nejaky zelezny artefakt sipka alebo klinec ale zlato urcite nie,to si bohati vedeli ochranit.
#14035
rado
neregistrovaný

26.01.2012 22:49
IP:94.136.152.39
ahojte ja som tiez z Mal?ic a tot hrade som pocul ze bol velki a ze mal 365 okien ako 1rok dni,tak mito rozpravali stari dedincania ktori si to pametaju ,takze aj viem kde stal,ano bolo bi dobre to zdokumentovat,a este myslim ze pan Balog ma aj kresbu ako vyzeral ten hrad alebo kastiel
#14005
metal
neregistrovaný

18.01.2012 15:46
IP:62.197.198.100
kaslite na zakon, hladajte dalej, chodte niekde do lesa a nikto vas neuvidi, a ked pridu debilni fizli, proste im zdrhnete... politici kradnu a potom obycajnym ludom zakazuju detektorovat.. nech idu do RITI