Zemplínska stolica « Stolice

Zrúcaniny

Brekov, Čičava, Jasenov, Kazimír, Kráľovský Chlmec, Parič, Veľký Kamenec

Prestavané na inú stavbu

Borša, Humenné, Michalovský hrad

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Bačkov, Boťany, Braničev, Budkovce, Cejkov, Hatalov, Malčický hrad, Modré Pole, Oborín, Pozdišovský hrad, Sečovce, Skrabčiansky hrad, Staré, Streda nad Bodrogom, Stropkovský hrad, Svätuše, Veľké Trakany, Vranov nad Topľou, Zatín, Žbince, Zemplínska Teplica, Zemplínsky hrad