, ()

Obrázky

19 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Banská Bystrica, Dobrá Niva, Dolná Mičiná, Dúbravica, Hronsek, Pustý hrad, Šášov, Vígľašský zámok

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990