Zvolenská stolica « Stolice

Zachované hrady a iné opevnené objekty

Banská Bystrica, Ľupčiansky hrad, Zvolenský hrad

Zrúcaniny

Dobrá Niva, Dúbravica, Pustý hrad, Vígľašský zámok

Prestavané na inú stavbu

Dolná Mičiná, Hronsek

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Banská Bystrica - Vartovka