Banská Bystrica hrad, zachovaný

Banská Bystrica « Banská Bystrica « Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)

Zachovaný mestský hrad z 13. storočia skladajúci sa z viacerých objektov. Expozície tu má Stredoslovenská galéria a Stredoslovenské múzeum.

Popis

Mestský hrad, kostol z 13. storočia, opevnenie z rokov 1480-1510 s barbakanom, neskôr barokizované. Národná kultúrna pamiatka. Expozície tu má Stredoslovenská galéria a Stredoslovenské múzeum.

Poloha N48.737171,E19.146708

V historickom centre Banskej Bystrice na Námestí Š. Moyzesa. 362 m.n.m.

mapa

Prístup

Vlakom: Zo stanice Banská Bystrica mesto cez Národnú ulicu a Nám. SNP (800 m, 10 min.)

História

Na rozdiel od veľkej väčšiny hradov, ktoré postavili na samostatných a vhodných miestach pre opevnenie, niektoré hrady tvorili súčasť mestského celku buď na jeho okaji (boli súčasne začlenené do mestského opevnenia), alebo v dvoch prípadoch (Banská Bystrica, Kremnica) skoro v jeho strede. Je to mestský hrad alebo zámok. Tvorili ho budovy farského kostola a stavby zahrnuté do jeho súvislého opevnenia.

Základom mestského zámku v Banskej Bystrici je románsky kostol, ktorý bol neskôr v gotike prestavaný a zväčšený. Podľa samej stavby a zariadenia kostola si možno urobiť predstavu o bohatstve bystrických mešťanov, ktorí bohatli z ťažby rúd na okolí, najmä medených a z výnosu obchodu a remesiel. Postupne získava charakter hradu, po stavbe viacposchodového domu kráľa Mateja roku 1479 a hradieb s vežami, z ktorých sa skoro všetky zachovali, najmä barokovo prestavaná veža s malým nádvorím smerom k hlavnému námestiu. Budovy ešte doplnili v prvej polovici 16. storočia renesančnou radnicou. Zámok sa stal ochranným úkrytom mešťanov v čase baníckeho povstania (1525 - 1526).

Dnes sú v zachovaných budovách zámku najmä kultúrne inštitúcie (krajská galéria, múzeum a iné).

Spracovala Zuzana Brezáková

Použitá literatúra:
„Naše hrady a kaštiele“, Štefan Pisoň, Marián Velba, vyd. Mladé letá, 1973, 2. vyd.

Galéria

Pôdorysy (1)

Blízke hrady

Banská Bystrica - Vartovka (1 km), Dolná Mičiná (6 km), Hronsek (6 km), Ľupčiansky hrad (7 km), Dúbravica (7 km), Kremnica (11 km), Zvolenský hrad (11 km), Pustý hrad (13 km), Vígľašský zámok (14 km), Šášov (16 km), Dobrá Niva (16 km), Žiar nad Hronom (17 km), Blatnica (17 km), Žakýlsky hrad (19 km)