, ()

Obrázky

8 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

?up?iansky hrad opeknie
Region?lne noviny, 3. október 2006

Okolité hrady

Banská Bystrica, Dolná Mičiná, Dúbravica, Hronsek

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990