, ()

Obrázky

44 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

?ofia sa vr?tila
SME, 9. máj 2007
Re?tauruj? n?doby spod Kie
Pravda, 15. február 2006
Hrad Stre?no u? nemal existova?
Pravda, 15. február 2006

Okolité hrady

Budatínsky zámok, Lietava, Podhradie, Sklabiňa, Starý hrad, Sučiansky hrad, Žilina

Pova?sk? m?zeum v ?iline - hrad Stre?no

Adresa: Hrad Stre?no, 013 24 Stre?no
Tel.: +421 41 5697400
Mail: muzeum@pmza.sk
Web: http://pmza.sk/expozicie/hrad-strecno/
Otv?racie hodiny:
Po?as sez?ny:
Apr?l ? september: PO ? NE: 9.00 ? 18.00 hod. (posledn? vstup 17.00 hod.)
Okt?ber: PO ? NE: 9.00 ? 16.00 hod. (posledn? vstup 15.00 hod.)
Mimo sez?ny:
marec, november: SO ? NE: 9.00 ? 16.00 hod. (posledn? vstup 15.00 hod.)

Vstupn?:
Dospel? ? z?kladn? vstupn?: 4 ?
Z?avnen? vstupn? (?tudenti, deti od 6 do 15 rokov, d?chodcovia, ?ZP): 2,50 ?
Rodinn? vstupn? (2 dospel? + 2 deti od 6 do 15 rokov): 11 ?
Deti do 6 rokov: bezplatne
Poplatok za foto/video: 1 ?
Pedagogick? dozor nad 15 os?b a ved?ci z?jazdov: bezplatne
Skupina dospel?ch nad 20 os?b: z?ava 10%

St?le expoz?cie:
Odkryt? minulos? ? prehist?ria a hist?ria v kontexte hradu Stre?no, hradn? kuchy?a, hradn? mu?iare?
St?la v?stava venovan? ?ofii Bosniakovej