Spišská stolica « Stolice

Zachované hrady a iné opevnené objekty

Červený Kláštor, Kežmarský zámok, Ľubovniansky hrad

Zrúcaniny

Gelnica, Holumnický hrad, Kláštorisko, Markušovský hrad, Spišský hrad

Prestavané na inú stavbu

Strážky

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Hrabušický hrad, Podolínec, Richnava