Abovská stolica « Stolice

Zachované hrady a iné opevnené objekty

Jasovský kláštor

Zrúcaniny

Jasov, Košický hrad, Skároš, Slanec

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Abovský starý hrad, Barca, Haniská, Idiansky hrad, Moldava, Šaca, Svinica, Vajkovce