Komentáre:

#15896
Luigi
neregistrovaný

27.06.2016 15:32
IP:78.99.102.195
Pre Milana - ?akujem, u? som sa na in?ch str?nkach dostal aj k tomuto menu ale ?i by som vyp?tral majite?a erbu, to neviem.
Prajem pekn? leto... :-)
#15893
Milan
neregistrovaný

26.06.2016 14:18
IP:31.131.225.13
Pre Luigiho : Je to erb Juraja Szelepcs?nyiho- Pohronca, ostrihomsk?ho arcibiskupa,miestokr??a Uhorska, ktor? po roku 1678 opravil a barokovo prestaval opevnen? kl??tor Bzovik. ( Pre zauj?mavos?- dokonale ho "prestavalo" miestne JRD! ).
#15892
Luigi
neregistrovaný

25.06.2016 18:59
IP:95.102.248.8
Dobr? de?. Pri n?v?teve Bzov?ka som si v?imol erb nad vchodom do ve?e, ktor? je hne? pri br?ne.
Nie som ?iadny odborn?k na hist?riu a nena?iel som ?iadnu zmienku o tomto erbe.
Akur?t som zistil, ?e asi nepatr? ani Bala?ovcom ani Hunt-Poznanovcom.
Ak o tomto erbe m? niekto viac inform?ci?, sk?ste ich prezradi? neznal?mu ale zvedav?mu amat?rovi.
?akujem.
#15467
Marian
neregistrovaný

13.04.2015 22:19
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#14214
Hunor
registrovaný

04.05.2012 10:08
IP:195.91.55.4
My sme tam boli pondelok 30.4.2012,Br?na zavret? na 3 z?mky,kv?li revitaliz?ciu hradu,s?ce t? sa mala skon?i? o 31,12,2011.Vo dvore ?asti budov boli prikryt? f?liou.
#14211
Omnix
neregistrovaný

01.05.2012 22:18
IP:78.99.78.155
V nede?u 29.4.2012 sme boli pozrie? pevnos?, no br?na bola zatvoren?. Most u? zase nem? ?iadne z?bradlie. Jedine vodn? priekopa bola v?avo od mosta vy?isten? od div?ch sliviek a na kl??torn?ch m?roch viali uvo?nen? f?lie, ktor? asi mali chr?ni? o?isten? m?ry.
#13863
?tevo
neregistrovaný

21.10.2011 11:07
IP:178.41.26.119
T?to n?dhern? pevnos? sme s priate?mi nav?t?vili 16.10.11 a br?na bola otvoren?! Vo vn?tri ani nohy, ale aspo? sme si celok mohli prejs? pod?a chuti kompletn?. Ve?k? ?koda v akom stave sa ale nach?dza. Sta?ilo by ju zre?taurova? a bola by to n?dhern? pevnos?. Zauj?mavos?ou je umiestnenie otvora pre stre?n? zbra? dovn?tra! Viac sme tak?chto zvl??tne umiestnen?ch streln?c ale nena?li.
Pri na?om odchode pri?lo ?al?ie auto s turistami, tak?e o t?to pevnos? je z?ujem.
#13641
palo
registrovaný

02.06.2011 17:01
IP:188.167.59.196
Heh....to som teda asi tebe p?sal ten mail....jj....v pohode...budem r?d :)....na farbe az tak velmi nezalezi...hlavna vec ze to ide na dobru vec :)
#13640
Bacil I.
neregistrovaný

02.06.2011 15:14
IP:147.213.240.183
To hned? a olivov?? - u? sa su?ia (len hned? je svetl? - okrovo pieskov? - in? som nezohnal)
:-)
#13639
palo
registrovaný

02.06.2011 09:41
IP:213.160.186.207
Sledujem, sledujem, aj pekn? tri?k? som si objednal :)
#13638
Bacil I.
neregistrovaný

02.06.2011 08:54
IP:147.213.240.183
Aj 2% s? pomoc. Na ?abradi sme tento v?kend, tak h?dam je to dos? - ??m sk?r :-) ...ale inak sta?? sledova? www.rondel.sk
#13637
palo
registrovaný

01.06.2011 16:18
IP:188.167.59.196
Ale inak ces? v?etk?m ?o sa o toto zauj?maj?....a v tom aj makaj?. Chcel by som niekedy nejak pom?c? ale zatia? som iba na lietavu po dva razy 2% dane poslal, na pusty hrad mi nevyslo...vraj 5 centov dl??m na dani :D.... ...tak?e e?te raz ?es?....d?fam, ?e aj inak podpor?m...a mo?no aj ?abra?.....som nevedel ?e je tak? pekn?.....mus?m si ho ?o najskor kukn?? :D
#13636
Bacil I.
neregistrovaný

01.06.2011 13:47
IP:147.213.240.183
Jasne, v pohode - sta? sa to m??e ka?d?mu, kto m? v pren?jme hrad... zmen? sa vedenie, vz?ahy a u? je probl?m.
#13627
palo
registrovaný

30.05.2011 07:50
IP:213.160.186.207
http://www.sme.sk/c/3348616/donjon-na-sklabini-konci.html ..... nar??al som na toto
#13626
palo
registrovaný

30.05.2011 07:48
IP:213.160.186.207
K Donjon-u som chcel doda?, nevravel som o nich, ?e im nejde o dostojnu obnovu, ale o starostovi sklabinskeho podzamcia ako ich vyportoval....aby nedoslo k nedorozumeniu
#13622
Bacil I.
neregistrovaný

28.05.2011 15:02
IP:213.151.234.234
...v?ak oni urobili kus pr?ce - t? budova bola u? skoro pod zemou - a to ?e nerobili s hradom (teda - vykosili to tam slu?ne, chodn?ky porobili a pod) je aj obecn? maslo...
#13621
palo
registrovaný

28.05.2011 14:04
IP:78.98.24.61
No aj ja d?fam, i ke? v poslednom ?ase sa to so zdru?eniami ako keby roztrhlo vrece ....... a nie ka?d?mu ide o d?stojn? obnovu pamiatok....vi? Donjon ako dopadol na Sklabinej
#13620
Bacil I.
neregistrovaný

27.05.2011 11:48
IP:147.213.240.183
?akujem :-), nu? sna??me sa. Ver?m, ?e aj Bzov?k sa raz do?k? d?stojnej obnovy...
...nez?faj, ani ja ich nem?m schoden? v?etky...
#13619
palo
registrovaný

25.05.2011 21:27
IP:188.167.59.196
Heh...no niekto to pozna ako svoju vlastnu dla?, ke? je tam skoro ako doma .... :D......ale pekne V?m to ide, len ?o je pravda.......som si kukal va?e fotky na str?nke RONDEL-u ...... raz sa tam pr?dem kuknu? ke??e s priate?kou beh?me po v?etk?ch hradoch po slovensku.....no m?me e?te ale ?o robi? :( je ich fakt ve?a :)
#13613
Bacil I.
neregistrovaný

19.05.2011 08:45
IP:147.213.240.183
...nu? m?lokto zabl?di a? tak ?aleko :-)