Hontianska stolica « Stolice

Zachované hrady a iné opevnené objekty

Nový zámok, Starý zámok

Zrúcaniny

Bzovík, Čabraď, Sitno

Prestavané na inú stavbu

Antol

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Cerovo, Staré mesto, Vyškovce nad Ipľom