, ()

Obrázky

8 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Brzotín, Muránčok, Sokolí Kameň

Slovensk? n?rodn? m?zeum - M?zeum Betliar - Hradn? expoz?cia na Kr?snej H?rke

Adresa: 049 41 Kr?snohorsk? Podhradie
Tel.: +421 58 7983118, +421 58 7983194
Fax: +421 58 7983195
Mail: muzeum.betliar@stonline.sk
Web: http://www.snm.sk/?lang=svk&org=8§ion=expo&id=11
Otv?racia doba:
apr?l, utorok - nede?a: 9:30 - 15:30
m?j - september, utorok - nede?a: 8:30 - 16:30

Vstupn?:
- dospel?: 80,- Sk
- deti: 40,- Sk
- fotografovanie: 100,- Sk
- sn?manie videokamerou (nie na obchodn? ??ely): 300,- Sk

Odkazy na iné stránky

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
V?chodoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990