, ()

Obrázky

1 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Barbakan pon?ka jedlo aj kult?ru
MY sie? region?lnych nov?n, 9. máj 2007
Poh?ad do hist?rie
Region?lne noviny, 10. január 2006

Okolité hrady

Dolná Mičiná, Dúbravica, Hronsek, Ľupčiansky hrad, Zvolenský hrad

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990