, ()

Obrázky

18 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

TIK predstavuje mest? a obce regi?nu Turiec
Region?lne noviny, 12. apríl 2006

Okolité hrady

Kremnica

Odkazy na iné stránky

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990