Hamborek hrad, zaniknutý

Brezovička « Sabinov « Prešovský kraj (Šarišská stolica)

Zvyšky zaniknutého stredovekého hrádku, ktorý zanikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia. Objavený bol J. Macákom.

Historické názvy

Brezovička

Popis

Zvyšky zaniknutého stredovekého hrádku, ktorý zanikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia. Objavený bol J. Macákom.

Poloha N49.124415,E20.831022

Na kopci Zámčisko, kóta 775, západne od obce Brezovička.

mapa

Exteriér

Hrádok mal oválno-eliptický pôdorys. V južnej časti stála veža, po ktorej je dnes viditeľný kráter s priemerom 5,4 m. Veža bola z južnej strany chránený valom s dvoma priekopami širokými 14 – 18 m a hlbokými 2,2 – 3,5 m.

História

V 15. storočí bol hrádok v rukách bratríkov a v roku 1458 sa ho zmocnil Šabastian z Rozhanoviec. Hrádok zanikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia.

Blízke hrady

Brezovica (2 km), Lipovce (7 km), Kamenica (8 km), Spišský hrad (9 km), Plaveč (9 km), Nový hrad (10 km), Richnava (14 km), Ľubovniansky hrad (14 km), Svinia (15 km), Holumnický hrad (16 km), Podolínec (16 km), Šarišský hrad (16 km), Markušovský hrad (17 km), Strážky (17 km), Kežmarský zámok (18 km), Hertník (19 km), Gelnica (19 km)