Ľubovniansky hrad hrad, zachovaný

Stará Ľubovňa « Stará Ľubovňa « Prešovský kraj (Spišská stolica)

Čiastočne zachovaný a zrekonštruovaný hrad, ktorý vznikol v 13. storočí, nachádzajúci sa na severe Slovenska nad mestom Stará Ľubovňa. V 16. - 17. storočí prestavaný. Na hrade sa nachádzajú expozície Ľubovnianskeho múzea (historická expozícia, expozícia dobového nábytku a chladných zbraní, expozícia zoznamujúca návštevníkov so životom a rodokmeňom posledných majiteľov hradu – rodu Zamoyských).

Historické názvy

Ľubovňa; 1311 castrum Liblou, 1312 castrum de Lyblio, de Lublow, 1314 castrum Lyblyo, 1322 arx Lublow

Poloha N49.315271,E20.699599

Hrad leží nad mestom Stará Ľubovňa na severe Slovenska na východ od Vysokých Tatier, na rozhraní Spiša a Šariša, v susedstve s Poľskom.

mapa

Exteriér

Najstaršou časťou hradu je kruhová veža s mohutnými opornými piliermi a priľahlý gotický palác. Obe pôvodne opevnené stavby stoja na najvyššom bode brala, boli ohradené obvodovým múrom a do objektu sa vstupovalo bránou v múre. O niečo mladší je palác situovaný východne. Tieto objekty vytvárajú horný hrad s nádvorím. Na budovách sa zachovali obvodové murivá do značnej výšky a na gotickom paláci zvyšky renesančnej atiky i renesančných ostení okien a rímsy. Vzhľadom na terén sú ďalšie dve nádvoria riešené terasovito. Na druhom nádvorí pristavili k bráne budovu s podbráním a obranu hradu zabezpečovala veľká delová bašta na východe a ušnicový delový bastión na západe pod bránou. Neskôr tu pristavali ďalší palác k obvodovému opevneniu na východnej strane. K objektu na západnej strane pristavili barokový palác (1642) a na terase kaplnku. Posledné tretie nádvorie je smerované na juhovýchod pred veľkou baštou a chráni vstup do areálu s bránou z roku 1664, ktorá mala padací most. Na múroch tohto nádvoria sa čiastočne zachovala atika. (Zdroj: Wikipedia)

Galéria

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Fotografie (20)

Blízke hrady

Plaveč (8 km), Podolínec (9 km), Holumnický hrad (10 km), Brezovica (13 km), Červený Kláštor (14 km), Hamborek (14 km), Kamenica (15 km), Strážky (15 km), Kežmarský zámok (17 km), Nový hrad (18 km)