Novohradská stolica « Stolice

Zrúcaniny

Divín, Fiľakovský hrad, Modrý Kameň, Ozdín, Šomoška

Prestavané na inú stavbu

Haličský zámok

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Holiša, Stará hora