Komárňanská stolica « Stolice

Zachované hrady a iné opevnené objekty

Komárno - pevnosť

Zrúcaniny

Dievčí hrad, Kolárovo

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Komárno - hrad