Trnavský kraj « Kraje

Zachované hrady a iné opevnené objekty

Leopoldov, Smolenický zámok

Zrúcaniny

Branč, Dobrá Voda, Korlátka, Ostrý Kameň

Prestavané na inú stavbu

Hlohovský hrad, Holíčsky hrad, Jablonica, Šintava

Zaniknuté alebo nepatrné zvyšky

Bana, Horné Saliby, Posádka, Šaštín, Skalica, Stráže, Veselé