Literatúra

Názov: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku

Autor: Pisoň, Štefan

Vydavateľ: Osveta, Martin 1973

Popis: Publikácia má ťažisko v abecednom usporiadaní vybraných objektov podľa príslušnosti do chotára obce. V knihe je zaradených 77 hradov alebo zámkov, 105 kaštieľov a 6 iných opevnených objektov.\r\nNa konci knihy je slovník odborných výrazov. Text doplňuje 394 čiernobielych fotografií, 16 strán farebných príloh a 22 pôdorysov.