, ()

Obrázky

25 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Pamiatkov? ?rad pon?ka aj to, ?o na predaj nie je
MY sie? region?lnych nov?n, 21. november 2006

Okolité hrady

Branč, Dobrá Voda, Ostrý Kameň, Smolenický zámok

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990