, ()

Obrázky

20 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

M?r na hrade opravili v?as, u? nespadne
MY sie? region?lnych nov?n, 27. september 2006
Pamiatk?ri varuj?: mestsk? hradby s? ako ?asovan? bomba
MY sie? region?lnych nov?n, 11. október 2006
Tucet zr?can?n opraden?ch m?tmi
Pravda, 24. august 2005

Okolité hrady

Čachtický hrad, Skalka, Tematín, Trenčiansky hrad

Hrad Beckov

Web: http://www.hrad-beckov.sk/
Otv?racie hodiny:
m?j ? september: 9:00 - 17:30 (posledn? vstup)
apr?l, okt?ber
9:00 - 16:30 (posledn? vstup)
Kompletn? otv?racie hodiny
Vstupn?:
dospel? (nad 18 r. vr.): 3,00 ? (v?kend 3,50 ?)
d?chodci + Z?P + ?tudenti (ml?de? nad 15 r. vr.): 2,00 ? (v?kend 2,50 ?)
deti nad 6 r. do 15r. (so sprievodom dospel?ho): 1,20 ? (v?kend: 1,70 ?)
deti do 6 r.: 0,00 ? (v?kend: 0,00 ?)
rodinn? vstupn? (2 rodi?ia + die?a/deti do 15 r.): 7,00 ? / rodina (v?kend: 7,80 ?)
organizovan? detsk? skupiny (deti do 15 rokov): dospel? sprev?dzaj?ce osoby vstup zdarma, 1,20 ? / die?a (v?kend: 1,50 ?)

Odkazy na iné stránky

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990