, ()

Obrázky

34 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Kone?ne odpo??vaj? v pokoji!
MY sie? region?lnych nov?n, 24. máj 2007
Turistov je ve?a, parkov?sk ?ALOSTNE M?LO
MY sie? region?lnych nov?n, 17. máj 2007
Roky ?ije na hrade
SME, 30. január 2006
Hrad videlo op?? viac n?v?tevn?kov
Region?lne noviny, 2. november 2005

Okolité hrady

Likava, Liptovský hrad, Podhradie, Sklabiňa, Sučiansky hrad

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990