Zemplínsky hrad hrad, zaniknutý

Zemplín « Trebišov « Košický kraj (Zemplínska stolica)

Zaniknutý hrad postavný v 12. storočí na mieste staršieho hradiska, zničený v 17. storočí. V sučasnosti stoja na jeho mieste dva kostoly.

Historické názvy

Zemplín; 1214 Zemplyn, 1233 castrum de Zemplyen; maď. Zemplén

Poloha N48.441145,E21.813684

mapa

História

Hrad vznikol na prelome 11. a 12. storočia postupným opevňovním pôvodného hradiska. Súčasne s opevnením bola postavená aj kamenná administratívna budova a asi aj menší kostol. Najstaršia zmienka o existencii murovaného hradu je z roku 1214, kedy tu sídlil "comes curialis de Zemlun", teda zástupca župana. V tom čase sídlil župan na hrade Patak v Sárospataku. V 12. a začiatkom 13. storočia bol zemplínsky hrad iba jedným z provinciálnych hradov. Sídlom župy sa stal až uprostred 13. storočia, keď sa ukázala potreba umiestniť sídlo župy v jej centre.

Podľa údajov z roku 1232 bol na hrade kostol zasvätený sv. Jurajovi, ochrancovi opevnených sídiel a strážnych miest. Ale ani archeologickým výskumom sa nepodarilo objaviť základy kostola ani hradnej budovy. Odkrylo sa len niekoľko častí múrov. O obraze hradu vieme veľmi málo. V správe z roku 1873 sa uvádza, že rok predtým rozobrali kvôli stavbe veže kostola asi 15 metrov vysokú ruinu hradnej veže, ktorá vtedy ešte stála. Hrad zrejme zodpovedal bežným typom hradov stavaných v 12.-13. storočí. Je pravdepodobné, že počas svojej existencie prešiel viacerými stavebnými úpravami. K pôvodnému kostolu postavenému v románskom slohu patril aj cintorín. V 13. storočí bol zemplínsky hrad pravdepodobne sídlom archidiakonátu, súdiac podľa listiny, ktorá spomína archidiakona Petra zo Zemplína. Funkcia hradu a župného sídla postupne upadala a úrady i hospodársky život sa prenášali do okolitých miest. Hrad bol v 17. storočí vypálený a zrejme už nebol obnovovaný.

Použitá literatúra:
LAMIOVÁ, M.: Zemplín obec s bohatou minulosťou

Galéria

Fotografie (5)

Fotografie (5)

Fotografie (5)

Fotografie (5)

Fotografie (5)

Blízke hrady

Cejkov (3 km), Zatín (5 km), Svätuše (5 km), Streda nad Bodrogom (6 km), Veľký Kamenec (6 km), Borša (6 km), Kráľovský Chlmec (7 km), Malčický hrad (10 km), Kazimír (12 km), Boťany (13 km), Parič (13 km), Veľké Trakany (14 km)