Streda nad Bodrogom hrad, zaniknutý

Streda nad Bodrogom « Trebišov « Košický kraj (Zemplínska stolica)

Zaniknutý hrad na mieste neskoršie postavaného kaštieľa. Hrad bol zbúraný v roku 1670.

Popis

Podľa dobových správ existoval na mieste terajšieho kaštieľa kamenný hrad. Ten bol zbúraný v roku 1670 na rozkaz generála Sporka ako majetok Štefana Bocskaya po jeho úteku do Sedmohradska. Na jeho mieste bol v roku 1700 postavený kaštieľ.

Poloha N48.369918,E21.753096

mapa

História

Podľa názvu obce možno usudzovať, že pochádza najmenej z 12. storočia. Archeologické nálezy počnúc paleolitom až po stredovek len dokladajú kontinuitu osídlenia. Z jednoltivých archeologických období treba uviesť aspoň obdobie staršej doby bronzovej, z ktorej sa odkrylo pohrebisko, sídliskové nálezy z obdobia 7.-11. storočia, ako i nález staromaďarského pohrebiska.
V období feudalizmu sa v držbe obce vystriedalo viacero zemepanských rodín. Existujú správy, podľa ktorých na mieste terajšieho kaštieľa stál kamenný hrad, ktorý dol roku 1670 zbúrať generál Spork, keď vtedajší zemepán Stredy nad Bodrogom Štefan Bocskay ušiel zo Sedmohradska.
Na mieste hradu dal okolo roku 1700 Ladislav Vécsey vystavať jednoposchodový kaštieľ. Prestavali ho koncom 19. storočia. Budova má pôdorys v tvare písmena L a má dvojposchodovú vežu, ktorá je situovaná vo vnútorného rohu obidvoch krídel. Je dominantou tohto objektu.
Druhý kaštieľ pochádza z polovice 18. storočia. V 19. a 20. storočí ho prestavali a opravili. Je to poschodová budova s novou hladkou fasádou a pôvodne otvorenými arkádami na južnej strane. Miestnosti kaštieľa sú zaklenuté českými a pruskými klenbami.

Spracoval: DALI

Blízke hrady

Borša (3 km), Veľký Kamenec (3 km), Zemplínsky hrad (6 km), Cejkov (7 km), Svätuše (9 km), Zatín (10 km), Kráľovský Chlmec (11 km), Kazimír (13 km), Malčický hrad (15 km), Veľké Trakany (16 km), Boťany (16 km), Parič (17 km)