Bzovík, opevnený kláštor (ruina)

Obec: Bzovík, Okres: Krupina, Kraj: Banskobystrický, Stolica: hontianska

Stručný popis

Zrúcaniny opevneného kláštora, ktorý vznikol v 12.storočí, bol prestavaný v 15.storočí a v 16.storočí opevnený. Značne poškodený za druhej svetovej vojny.

Obrázky

9 obrázkov

Poloha

Na juh od obce Bzovík pri Krupine, 345 m.n.m.


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenní strážcovia III


Malé Karpaty 1935

Bzovík v médiách

Bzovík čaká na stanovenie ceny
SME, 19. september 2007

Okolité hrady

Antol, Čabraď, Modrý Kameň, Sitno, Stará hora

Odkazy na iné stránky

História

Zaujímavým typom hradu je rozložité opevnenie neďaleko od Krupiny, ktoré patrí k prestavbám uskutočneným na ochranu pred tureckým nebezpečenstvom ešte v prvej polovici 16. storočia.

Jadro tohto komplexu tvorili v čase jeho prestavby staršie budovy kláštora, jedného z najstarších na Slovensku, ktorého románsky kostol patril k významným pamiatkam architektúry na južnom Slovensku a pochádzal z 12. storočia. Kláštor neskôr pristavali ku kostolu a touto gotickou prestavbou aj typické kláštorné nádvorie (rajský dvor) s krížovou chodbou. Táto skupina budov kostola a kláštora bola v prvej polovici 16. storočia prestavaná na hrad. Okolo nich postavili vysoké hradobné múry so štyrmi veľkými masívnymi nárožnými vežami so strieľňami. Popri hradobných múroch postavili ubikácie pre vojakov a hospodárske stavby. Bzovícky hrad upravovali v prvej polovici 17. storočia, neskôr ho znovu vrátili cirkvi.

Ešte pred druhou svetovou vojnou bol síce hrad spustnutý, ale väčšina jeho budov sa zachovala. V druhej svetovej vojne bol poškodený a potom sa zmenil na zrúcaninu. Patrí k našim najstarším stavebným pamiatkam.

Spracovala Zuzana Brezáková podľa Naše hrady a kaštiele, Štefan Pisoň, Marián Velba, vyd. Mladé letá, 1973, 2. vyd.

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990