Cerovo hrad, nepatrné zvyšky

Cerovo « Krupina « Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)

Nepatrné zvyšky hradu, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1276. Zničený bol zrejme v prvej polovici 14. storočia a nahradený blízkym hradom Čabraď.

Historické názvy

Litava

Popis

Nepatrné zvyšky hradu, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1276. Zničený bol zrejme v prvej polovici 14. storočia a nahradený blízkym hradom Čabraď.

Poloha N48.230650,E19.133216

Hrad Cerovo sa nachádza v okrese Krupina, cca 20 km juhovýchodne od okresného mesta, medzi kopcami Krupinského lesa na severnom konci dlho sa tiahnuceho vrchu Pustý vrch.

mapa

Prístup

Najlepší prístup je však z hlavného ťahu (cesta č. 75) Dudince – Veľký Krtíš. Z tejto cesty sa pustíme autom po vedľajšej ceste smerom na obec Cerovo a asi po troch kilometroch prídeme k mostu cez potok Litava. Auto odstavíme hneď za mostom a vrátime sa naspäť cez most a za ním hneď doprava hore vystúpime na vrch. Je to strmý výstup, vhodný len pre skúsených turistov. Menej strmý, ale dlhší výstup čaká na tých, ktorí prejdú 2 km po poľnej ceste vľavo, a pešo prejdú cez chrbát Pustého vrchu a tak prídu k 391 m vysokému severnému vrcholu.

Exteriér

Dobre viditeľný priestor hradu pokrýva les. Hrad sa skladá z dvoch asi rovnako veľkých častí ktoré sú rozdelené priekopou vysekanou do skaly v smere východ-západ. Celková dľžka hradu je 150 m a šírka 40 m. Hrad je zo západnej a severnej strany obkolesený aj dnes dobre viditeľnou priekopou s valom. Z východnej strany ho chráni strmý kopec. Najskôr dosiahnuteľný je z južnej strany, kde je široká, ale nie príliš hlboká priekopa. V severnej časti hradu, ktorá je veľká 40 x 15 m sa nachádza pôvodná umelo vytvorená kopa zeminy. Na jej cca 6 m veľkej plošine sa pravdebodobne nachádzala obytná veža s okrúhlym pôdorysom. Južná časť hradu má rozmery 50 x 20 m, jej západný múr je dobre sledovateľný podľa tvaru pozemku (hrbolcov), niekde trčia aj kamene na jednom miesta dokonca múr 2 m dlhý a 1 m vysoký. Aj stopy východného múra sú sledovateľné. V južnej časti hradu na jej južnom konci sa nachádza kopec vysoký 5 m a s priemerom 1,5 m, ohraničený skalou. Okolie hradu je posypané kameňmi, okrem iného aj asi 1m vysokou časťou steny, ktorá sa oddelila od západnej steny a teraz sa nachádza v juhozápadnej časti hradu, nad priekopou opretá o strom (ak už nepadla).

História

Hrad postavil Hontpazmányi (Hunt - Poznaň) s menom Hont, alebo jeho syn Dezider Veľký. Prvá zmienka o ňom je z roku 1276, keď hrad obsadili vnuci Hontpazmányia s menom Lampert, Kiss Dezider a Demeter a ukradli majetok hradu v hodnote 3000 mariek aj listiny. Kráľ ich potrestal stratou majetku, ktorý pripadol Deziderovi Veľkému. Ešte pred rokom 1307 syn Dezidera Veľkého, Mikuláš Kövér dal za výmenu hrad Litavu (Cerovo) Demeterovi a Deziderovi. V roku 1318 sa Deziderov syn majster Tomáš sťažoval, že Matúš Čák obsadil hrad a jeho z neho vyhnal. Nie dlho nato – pravdepodobne v čase bojov medzi županmi – bol hrad zničený. Od neho 3-km severozápadne na druhom kopci postavili druhý hrad tiež pod názvom Cerovo (Litava), ktorý však od 15. storočia nazývajú hradom Čabraď. Je o tom aj úradná listina, z roku 1342, podľa ktorej kráľ zobral majetky Demeterovim vnukom Petrovi a Leukusovi, ktorí boli synovia Lavrinca. Išlo o hrad Litava (neskorší hrad Čabraď), ako aj o zrúcaninu druhého hradu Litava spolu s 26 dedinami a 6 colnými miestami.
Oba hrady sa pre blízkosť a pre rovnaký názov spomínajú ako jeden. História ich nerozoznáva a prvý hrad Litava upadol do zabudnutie, jeho zostatky zarástli lesom.
Na základe listiny z roku 1342, Ákos Karczag (autor textu) objavil 25. 8. 2002 pozostatky hradu, na vrchu Pustý hrad, južne od obce Cerovo. Tibor Szabó 19.10 2003 urobil prvý náčrt hradu.

Galéria

Fotografie (3)

Fotografie (3)

Fotografie (3)

Blízke hrady

Čabraď (2 km), Bzovík (6 km), Modrý Kameň (9 km), Stará hora (10 km), Antol (16 km), Sitno (16 km), Vyškovce nad Ipľom (18 km), Dobrá Niva (19 km), Nový zámok (19 km), Starý zámok (19 km)