, ()


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Hrušov, Živanska veža

M?zeum v z?mku Topo??ianky

Tel.: +421 37 7777 555
Mail: zamok@jmf.sk
Web: http://www.zamok-topolcianky.sk/main.php?lang=sk
St?la expoz?cia je zameran? na dobov? n?bytok a bytov? doplnky, ako obrazy, star? hodiny, keramika, porcel?n, koberce. S??astou expoz?cie je i zbierka zbran?.

Otv?racie hodiny:
pondelok: zatvoren?
utorok - piatok: 9:00 - 15:00
sobota - nede?a: 12:00 - 16:00
N?stup prehliadky je v hodinov?ch intervaloch.

Vstupn?:
Jednotlivci (1 ? 20 os?b)
Dospel? 100,00 / 3,32 osoba
1 osoba 300,00 / 9,96 osoba
2 osoby 150,00 / 4,98 osoba
Deti od 6 - 18 rokov 60,00 / 1,99 osoba
Deti do 6 rokov Zdarma
Organizovan? skupiny (21 a viac os?b)
Dospel? 80,00 / 2,66 osoba
Deti do 18 rokov 50,00 / 1,66 osoba
Deti do 6 rokov Zdarma
V?klad v cudzom jazyku
Dospel?, deti 300,00 / 9,96 osoba

(Ceny Sk/?, Konverzn? kurz 1 ? = 30,1260 Sk, posledn? kontrola 10.9.2008)

V priestoroch Z?mku Topo??ianky sa nach?dza hotel, re?taur?cia, sauna a vin?re?. Po?as cel?ho roka je mo?n? ubytova? sa na Z?mku. Pre oddych pon?kame hos?om mo?nos? rekrea?n?ch pobytov.
Z?mok Topo??ianky pon?ka mo?nos? pre?i? svadobn? de? v romantickom prostred?
z?mku, obklopenom anglick?m parkom a jeho tajomn?mi z?kutiami.

Bli??ie inform?cie V?m poskytneme na tel.??sle 037/630 1111.

Odkazy na iné stránky