, ()

Obrázky

3 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

H?ada?i vykr?daj? n?lezisk?
SME, 26. september 2007
Premenuj? Pust? hrad na Star? Zvolen?
MY sie? region?lnych nov?n, 17. máj 2007
Pust? hrad st?le prekvapuje
Pravda, 25. september 2006
Poh?ad do hist?rie
Region?lne noviny, 24. január 2006

Okolité hrady

Dobrá Niva, Hronsek, Šášov, Žakýlsky hrad, Zvolenský hrad

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990