Literatúra


Hrad Lietava

Menclová, Dobroslava

Združenie na záchranu Lietavského hradu a ASA - Slovenská hradovedná spoločnosť, 2004


Hradné zříceniny na Slovensku

Aleš Hoferek a kolektív

Vlastním nákladem vydal : Aleš Hoferek, Paseky 3232, Zlín 760 01\r\nVytiskla tiskárna Graspo CZ, a.s., Zlín\r\nPrvní vydání, Zlín 2002


Hrady a hrádky na východnom Slovensku

Slivka, Michal - Vallašek, Adrián

Výchoslovenské vydavateľstvo, Košice 1991


Hrady a kaštiele na východnom Slovensku

Polla, Belo

V?chodoslovenské vydavateľstvo, Košice 1980


Hrady na Slovensku

Fialová, H. - Fiala, A.

Obzor, Martin 1966


Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku

Pisoň, Štefan

Osveta, Martin 1973


Kamenní strážcovia II. - Príbehy a osudy zrúcanín slovenských hradov

Slámka Miroslav a kolektív

Slovenský skauting, 2006


Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike

Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava 1990


Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine

kolektív autorov

Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2006


Pamätný spis k dejinám Šurianskeho hradu

Eliáš, Miroslav

Mestské kultúrne stredisko, Šurany 2006

Slovenské hrady I.

Janota, Ľudovít

,


Zrúcaniny hradov - Na 3D fotografiách

Slámka, Miroslav - Matejka, Miroslav

Slovenský skauting, 2005