Literatúra

Názov: Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike

Autor:

Vydavateľ: Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava 1990