Literatúra

Názov: Dievčenský hrad - Leányvár (Odkrytá pevnosť na Dunaji)

Autor: Kuzmová, Klára

Vydavateľ: ,