Literatúra

Názov: Zvyšky stredovekého hradu nad obchou Kuchyňa

Autor: Slivka, M. - Plaček, M.

Vydavateľ: ,