Literatúra

Názov: Zabudnutý hrad Čeklís, In Krásy Slovenska 1-2/2003

Autor: Nešpor, Jaroslav

Vydavateľ: , 2003