Literatúra

Názov: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku

Autor: Polla, Belo

Vydavateľ: V?chodoslovenské vydavateľstvo, Košice 1980