Prechádzajúci obrázokZoznam obrázkovNasledujúci obrázok


16 metrov vysok? opevnenie Tren?ianskeho hradu
T?to ?as? hradu Tren??na je jedn?m z najmajest?tnej??ch hradn?ch detailov v?bec na celom Slovensku. Z hradu sa k nej ned? dosta?, treba ho ob?s? - ?s? ved?a mestsk?ch hradieb na Brezinu.
Milan Poliak

Prechádzajúci obrázokZoznam obrázkovNasledujúci obrázok