Medzinárodný študijný program „Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva”

archív

Potenciálni záujemcovia môžu nájsť podrobnejšie informácie o Academii Istropolitane Nove a o podmienkach štúdia na webovej stránke http://www.ainova.sk. Takisto sa môžu obrátiť emailom alebo telefonicky priamo na pracovníkov oddelenia Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Prílohy:
propagačný leták
podmienky prijatia
prihláška