Čo môžu dobrovoľníci spraviť pre záchranu ruiny hradu?

Združenie hradu Beckov Bludní Rytieri

Môžu pomôcť spomaliť rozpad múrov.

Rozpad hradu prebieha:

1. zhora - koruny múrov sa zhora rozrušujú pôsobením slnka , dažďa a mrazu . Kamene sa z koruny muriva postupne uvoľňujú. Tento proces je relatívne pomalý - aj po 200 rokoch sú mnohé hradné múry zhora len málo rozrušené - to záleží na kvalite použitého pojiva - malty a jej chemického zloženia. Rozrušenia najviac badať nad okennými otvormi. Na hradoch v týchto miestach postupne vznikajú charakteristické zuby, zvlášť, ak sú otvory okien nad sebou.

2. Zdola - päty múrov sa zavalia suťou buď z prevalených klenieb alebo vnútorných múrov. Takýto zával na múr pôsobí takmer vždy statickým tlakom zvnútra objektu von - pretože prevalené klenby tlačia z vnútra objektu smerom von, a zároveň žiaľ aj smerom nadol, pretože múry sa stavali v svahoch.

Zásyp negatívne zmení vlkostné pomery múra. Tým že absorbuje dažďovú vodu, prevlhčí priliehajúcu pätu múru. V zimných mesiacoch voda v murive v desiatkach cyklov zamrzne a rozmrzne. Tým sa postupne rozdrobí štruktúru pojiva - malty. Malta sa drolí predovšetkým na viac mrazom namáhanom vonkajšom líci múru - oproti závalu. Na tejto strane muriva začnú rokmi postupne vypadávať kamene. Čím ďalej, tým viac - vzniká kaverna. Keď je päta múru tak zoslabená, že tlak závalu zoslabnuté murivo pretlačí, celá masa múru sa zvalí, pričom stačí buď úder blesku - Čachtice, alebo nápor dlhšieho dažďa - Lednice.

Ak si uvedomíme, že vymurovanie len 1 m3 muriva podľa stavebných cenníkových tabuliek má hodnotu cca 4 000 Sk , tak záchrana každého ohrozeného hradného múru pred samovoľným zosuvom má finančne veľkú hodnotu. Omnoho vyššiu, akú má práca nutná na jeho záchranu.

Akým spôsobom môžu aj amatéri múry zachrániť s minimálnou výbavou?

Nedá sa to spraviť za deň, ale dá sa to ak sa chce:

- najprv sa 2 - 3 nadšenci musia dohodnúť. Musia počas roka 5 - 6 krát prísť na svoj hrad a stráviť tam zopár pracovných hodín.

- Keďže kavernou ohrozené murivo budú musieť domurovať, budú potrebovať hasené vápno. To používali aj starí stavitelia , takže cement nie je potrebný. Na prípravu dobre odležaného vápna využijú jesenné mesiace.

- Musia nájsť vhodné miesto pre vápennú jamu - na hrade treba nájsť terén s tvarom amfiteátra. Na najnižšom mieste vykopú obdĺžnikovú jamu o hĺbke cca 30 - 35 cm, dlžke napríklad 100cm a šírke 60 cm. Jama sa vystelie 2 vrstvami hrubšej fólie. Do jamy sa nasype hasené vápno . Na tých pár vriec vápna sa nadšenci musia zložiť a samozrejme, musia ich na svojich pleciach na hrad aj vyniesť.

- Okolie jamy vystelú fóliou (fólia 6 x 6 m používaná na zakrytie nábytku pri maľovaní - cca 100 Sk) nasmerovanou do vápennej jamy a zaťažia ju kameňmi. Najbližšie jesenné dažde vápennú jamu zaplnia až po okraj vodou.

- Na jar podobne si zriadia jazierko na vodu pre murovanie.

- Na jar - vždy po daždi - aby bola voda na murovanie, možno začať murovať - na hrad treba zobrať dve vedrá a trochu murárskeho náradia. Piesok je v zásypoch, zmieša sa s haseným vápnom, kamene sú všade okolo. Úplne stačí uložiť jeden, prípadne dva riadky muriva - tak stavali aj starí stavitelia. Vápenná malta je totiž redšej konzistencie ako cementová - tuhne neskôr a nedá sa teda murovať do výšky - tlak maltu vytláča. Aspoň je dôvod na hrad chodiť častejšie.

- Pozor - kamene by mali veľkostne zapadnúť k priľahlému zachovalému murivu kladeného do riadkov.

- Nakoniec sa sanované murivo môže injektovať vápenným mliekom netlakovým spôsobom:

Plastové 2 litrové PE fľaše od malinoviek (určite sa aj nájdu zabudnuté pri ohništi) sa zbavia časti spodku. Dno sa prepichne hákom z pevnejšieho drôtu, aby sa mohli zavesiť dole hlavou. Na vrchnák prichytíme cca 70 cm PE hadičky. Hadičky dovedieme do medzier v murive a zatesníme ich. Fľaše zvesíme nad zaústenia dole hlavou a naplníme vápenným mliekom. Tlakom sa vápenné mlieko pretláča do pojiva a po vytvrdutí rozrušené murivo spevní.