, ()

Obrázky

17 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

v médiách

Hrad Ilava m? 150 rokov spolo?n? hist?riu s trestnicou
MY sie? region?lnych nov?n, 14. november 2006
V Ilave si pripomenuli vznik trestnice pred 150 rokmi
MY sie? region?lnych nov?n, 31. október 2006

Okolité hrady

Košeca, Lednica, Skalka, Súča, Trenčiansky hrad, Vršatec

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990