, ()


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Abovský starý hrad, Barca, Haniská, Jasov, Jasovský kláštor, Košický hrad, Turniansky hrad

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
V?chodoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990