, ()

Obrázky

2 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Divín, Fiľakovský hrad, Holiša, Modrý Kameň, Ozdín, Stará hora

Literatúra

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike
Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava. 1990