Komentáre:

#15801
Marian
neregistrovaný

09.12.2015 09:40
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py III. je venovan? 31 slovensk?m hradom, stavb?m na z?kladoch hradov a ?al??m opevnen?m stavb?m. Tret? diel je venovan? hradom Bratislavsk?ho, Trnavsk?ho a Tren?ianskeho. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15704
Marian
neregistrovaný

13.10.2015 15:27
IP:87.197.126.8
V t?chto d?och bol vydan? druh? diel DVD s?rie Hrady srdca Eur?py. Druh? ?as? mapuje pomocou leteck?ho videa aktu?lnu situ?ciu hradov v Nitrianskom a ?ilinskom kraji. DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15528
Marian
neregistrovaný

15.04.2015 07:05
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15229
Violet
neregistrovaný

04.12.2013 19:50
IP:187.32.127.161
You made some first rate factors there. I looked on the web for the issue and found most people will go along with with your website.
Violet http://www.blurty.com/users/GirlinTights
#14351
NoirOrioN
neregistrovaný

15.10.2012 10:16
IP:212.5.222.203
Jasn?, plat?. Mysl?m, ?e 2 eur?, ?o je teda minimum. Dev?n a jeho horn? hrad, kde bolo m?zeum, je v?ak zatvoren? kv?li poruch?m statiky. Samozrejme, peniaze ch?baj?, tak?e sa s rekon?trukciou moc nepon?h?a. Dolu, v priestoroch B?thoryovsk?ho pal?ca, je tie? m?zeum, tam sa u? ale neplat? ni?. Tak?e plat? sa u? za vstup do are?lu.
#14349
ot?zka
neregistrovaný

13.10.2012 11:50
IP:109.230.11.41
Pros?m V?s porad? mi niekto ?i sa plat? vstupn? aj za prehliadku exteri?ru - n?dvoria hradu, alebo len za vstup do m?zea ?o je v interi?ry hradu? ?akujem za odpove?
#14052
hradDEVIN
neregistrovaný

03.02.2012 19:18
IP:91.127.70.22
Mili navstevnici a milovnici hradu Devin,

dovolujeme si Vam predstavit nasu novozalozenu stranku na facebooku: "Hrad Devin/Devin castle" (http://www.facebook.com/#!/pages/Hrad-Dev%C3%ADnDev%C3%ADn-castle/322216297816438?sk=wall) Planujeme tu uverejnovat aktualne informacie o diani na hrade, zaujimavosti, pikosky, fotky a pod. Tiez sme pripraveni odpovedat na vase dotazy, pripomienky. Dakujeme Vam za Vasu doterajsiu priazen a verime, ze Vas nasa nova stranka zaujme.
Pracovny tim Hradu Devin
#13844
Fredo
neregistrovaný

09.10.2011 03:28
IP:66.157.251.61
Napoleon vyhodil hrad do vzduchu. Treba zobrat dobreho pravnika na Francuzko, nech to teraz zacvakaju.
#13820
swato
neregistrovaný

18.09.2011 21:41
IP:213.151.218.130
nerozculuj sa, pozri si toto : http://dotsub.com/view/01ad2718-073c-474a-ac40-c7a72e199d55 to dokaze "rozveselit"!
#13817
fachman
neregistrovaný

16.09.2011 08:57
IP:91.148.12.239
Keby len desatina toho, o ?o bola predra?en? rekon?trukcia Bratislavsk?ho hradu mohla ?s? do Dev?na, u? by to mali aj zo?rat? a d?vno dokon?en?. Len to by "chudobn?" firma doprastav p. ?irok?ho musela organizova? o jednu recepciu menej a ma? vozov? park o dve limuz?ny chudobnej??...a to predsa nejde :-) Tak najbli???ch p?r rokov budeme obdivova? hrdzavej?ce le?enia na hornom hrade, aspo? chytia pekn? patinu aj tie m?ry aj hradn? skala.
#13810
Ferok
neregistrovaný

10.09.2011 16:08
IP:62.168.80.96
http://dromedar.topky.sk/cl/100108/1286133/Dokoncenie-rekonstrukcii-na-Devine-je-v-nedohladne
#12800
NoirOrioN
neregistrovaný

19.07.2010 10:08
IP:212.5.222.203
...zas netreba by? ?tlocitn?. Iste, ?loveka to na?tve, nejak? min?tka-dve, ale tak - je to pod?a "?radn?ch" hodn? Je. Ja som bol pred 2 mesiacmi v Rak?sku a pri Kaprune je jedna ute?en? roklina. Mala by? otvoren?, iba?e - nebola, lebo nestihli (RAKU??CI NESTIHLI!!!!) skontrolova? priechodnos?. Vstupn? br?na v?ak otvoren? bola, tak som vo?iel. Za 2. z?krutou som stretol asi 6 chlapov, 5 ma odzdravilo a posledn?, ?e ?o tam rob?m, ?e je zatvoren? a bohu?ia?... Ja ?e br?na bola otvoren? a - ?i by sa nedalo, ?e som turista a? z BA a HLAVNE - mal som t?to atrakciu ZAPLATEN? v karte za 42 e?r - tak pre?o ma chce vraca?. No a - nepomohol som si. Tvrdil ?e s? zodpovedn? za to, ?e tam nik nesmie, k?m to nie je overen?, ?e roklina je schodn? (v m?ji!!!...a pritom pr?ve to odkontrolovali) a hoci PR?VE MALI POTVRDENIE V RUK?CH, ?e roklina je OK, nemali tam potrebn? pe?iatku a vraj aj keby som bol z Moskvy... Samozrejme, ?e som penil a nad?val, ale - st?va sa aj inde vo svete a nezanevrel som na Rak?sko.
#12799
Hradman
neregistrovaný

18.07.2010 13:15
IP:178.40.58.115
Pani Zelinov?, tento koment?r ste nap?sali na nespr?vnu str?nku, adresujte ho vedeniu M?zea mesta Bratislavy, ktor? hrad Dev?n spravuje. Kontakty si h?dam na webe n?jdete aj sama.
#12798
zelinova miroslava
neregistrovaný

17.07.2010 23:12
IP:95.102.23.109
V?era som nav?t?vila s rodinnou hrad Dev?n, alebo chcela som. Nako?ko sme s de?mi i?li, len krokom nestihli sme vstup do hradu. T?mto chcem oslovi? vedenie, ktor? m? na starosti otv?racie hodiny, aby si kone?ne uvedomilo pre koho je ten hrad. ?i pre n?v?tevn?kov alebo pre ?ud? ktor? tam b?vaj?. Pokia? nie Ste schopn? upravi? otv?racie hodiny pr?ch?dzate o ve?k? peniaze, lebo s nami odi?lo nahnevan?ch ve?a turistov. Je to Va?a chyba. Chcem V?m pogratulova? k super reklame.
#12550
oka
neregistrovaný

21.04.2010 10:09
IP:213.81.134.170
Elektricka c.1 v BA uz davno nepremava z hlavnej zeleznicnej stanice, ale zo ?st Nov? Mesto. Preto je najlepsie spojenie z hl.st. bus c.32 s prestupom na 28 ci 29 pri botanickej zahrade.
#12368
erland jozefson
neregistrovaný

19.02.2010 11:07
IP:85.216.199.204
jeden kubik, dva kubiky.... trvalo mi to presne 3 sekudy: http://www.muzeum.sk/default.php?obj=hrad&ix=hd_mmba
#12367
kubik
neregistrovaný

19.02.2010 09:33
IP:212.81.20.126
Robim v ubytovacom zariadeni pre zahranicnych turistov, viem ze pocas zimy je Devin zavrety. Ale preco nemozem najst nikde presny datum odkedy dokedy, ani vsemocny google nepomohol najst nieco :(
#11861
Sengir
registrovaný

06.08.2009 10:35
IP:85.216.144.79
V?era som nav?t?vil hrad Dev?n, lep?ie povedan? iba jeho okolie pod hradn?m vrchom. Posledn? vstup je 16:30 a ke??e som pri?iel 16:33 tak ma tom ?akala zavret? mre?a a jeden star? p?nko, ktor? mal pocit vlastnej d?le?itosti a asi aj celkom dobr? z?bavu ke? tam videl asi 20 ?lenn? skupinku turistov a to tam boli okrem m?a a ?al??ch Slov?kov aj ?esk?, rak?sky a anglicky hovoriaci turisti. sta?ilo po?ka? naozaj len tie 3-4 min. Takto sme si spravili znova skvel? reklamu. Ke? to ide na in?ch hradoch kde sprievodca dok??e po?ka? k?m sa zhroma?d? ?o najviac ?ud? a to ide o n?ro?nej?ie v?klady a v?kony ako ten na Dev?ne, neviem si vysvetli? pre?o to nejde tu. Ka?d? spokojn? turista a je jedno odkia? je invest?ciou do bud?cna a ??m sk?r si to uvedom?me t?m lep?ie, in?? bud? na?e pamiatky z?va? pr?zdnotou.
#10172
ANONYM
neregistrovaný

23.07.2008 12:03
IP:79.127.160.4
B̎TE NA INTERNETOVOU ADERSU www.zamky.sk NAJD?TE SI HRAD D?V?N , JSOU U HISTORIE HRADU ZAJ?MAV? FOTKY , KTER? NAZNA?UJ? P?VODN? PODOBU D?V?NA
#9985
Brendy
neregistrovaný

08.06.2008 23:18
IP:64.193.67.59
Prichadzajuc z Rakuska autom ci lodou do Bratislavy pre neznameho turistu hrad Devin je iba skala. Je velmi tazko pochopit ako je mozne ze historickym objektom ktore maju nesmiernu hodnotu pre obchod s turizmu sa venuje na Slovensku takmer nulova pozornost. Hrad Devin je brana zo zapadu na Slovensko a je nutne tuto skutocnost brat do uvahy pre rozvoj turizmu a obchodu v celej krajine. Mury hradu treba vytiahnut podla historickej skutocnosti a tiez ich zastresit dobre viditelnu stresnou konstrukciou , cim sa da zvyraznit panorama objektu a tiez brana do krajiny.