Komentáre:

#15800
Marian
neregistrovaný

09.12.2015 09:39
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py III. je venovan? 31 slovensk?m hradom, stavb?m na z?kladoch hradov a ?al??m opevnen?m stavb?m. Tret? diel je venovan? hradom Bratislavsk?ho, Trnavsk?ho a Tren?ianskeho. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15708
Marian
neregistrovaný

13.10.2015 15:35
IP:87.197.126.8
V t?chto d?och bol vydan? druh? diel DVD s?rie Hrady srdca Eur?py. Druh? ?as? mapuje pomocou leteck?ho videa aktu?lnu situ?ciu hradov v Nitrianskom a ?ilinskom kraji. DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15526
Marian
neregistrovaný

15.04.2015 07:04
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#14470
dd
neregistrovaný

15.04.2013 13:57
IP:217.118.98.242
Bernolakovo
- poloha http://mapy.hiking.sk/?x=17.28827&y=48.19975
#14317
pe??bud?nske vedomosti
neregistrovaný

03.09.2012 23:44
IP:213.215.92.200
S t?m z?nikom by som bol opatrnej??, nakoniec aj Janota spom?na ?e v roku 1553 bol spolumajite? hradu Andrej B?thori, pod?a mojich s?kme?ovcov v roku 1605 obsadil hrad ?tefan Bocskai (aj ke? je ot?zka v akom bol stave) onedlho potom zanikol.
Prv? rytina je zo 17. storo?ia http://slachta.kosztolanyi.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=159
Czilkles sa nach?dza vo forme Cziklesz na viacer?ch dokumentoch a je to ur?ite ?ekl?s. Druh? rytina je z 18. storo?ia a je na nej u? aj Eszterh?zyovsk? ka?tie? (postaven? 1714 - 1720)+ ?osi, ?o mi pripom?na prv? rytinu.
#14316
Sl?vo
neregistrovaný

03.09.2012 15:16
IP:147.213.149.230
Rytina k hradu ?ekl?s neexistuje. Zanikol pred r. 1500. Janota uv?dza 2 rytiny - jedna sa t?ka ale in?ho hradu (Csikles) a druh? u? ukazuje ruinu hradu a na nej postaven? nejak? stavbu.
#14303
Tom?? J?n
neregistrovaný

18.08.2012 10:13
IP:90.178.84.41
Pri v?etkej ?cte k vykonan?mu, nie je mi jasn? pre?o sa neover? podoba hradu pod?a pr?stupnej rytiny. Nechce sa veri?, ?e nie je mo?n? t?to doh?ada? v dostupn?ch archiv?li?ch... !
#11012
Jaroslav Vokoun
neregistrovaný

24.01.2009 00:09
IP:81.89.56.247
Hrad ?ekl?s sa v roku 2008 stal kult?rnou pamiatkou. K historick?mu dedi?stvu sa hl?si zdru?enie Hrad ?ekl?s. Sko?te na jeho web http://hradceklis.webnode.com/
#10974
Sengir
registrovaný

14.01.2009 02:51
IP:89.173.82.54
Bol som tam v lete a tie cesty s? naozaj katastrofa, hne? predo mnou sa vyb?rali nejak? "?ikovn?" ?arvanci na ?kode120 a hoci sa im ni? nestalo na ceste ostala kopa odtrhnut?ch plechov. Trosky hradu som na?iel hne? ved?a vodnej ve?e postavenej na pumpovanie vody z pod kopca. Je to p?r asi 1,5m vysok?ch m?rov ktor? boli v tom ?ase posprejovan? sprejermi. Hne? pod kopcom je kopa smet? a krovia. Ka?tie? sa vraj rekon?truuje, strecha bola opraven?, ale bolo to tam ako po vymret?, zjavne sa to deje slima??m tempom. In?? stavba je to n?dhern?, okolo je e?te dos? zachoval? vodn? priekopa. Hne? ved?a je n?dhern? kostol kr?sne upraven?, tak?e je to trochu ako pes? naoko ten kontrast. D?fajme ?e u? zodpovedn? dostan? rozum a za?n? nie?o robi?, Bernol?kovo m? ?o pon?knu?.
#10973
Starosta a Ceklisky hrad
neregistrovaný

14.01.2009 01:13
IP:78.99.98.12
... od prispevku od starostu obce Bernolakovo uz presiel nejaky ten cas. Okolo Cekliskeho hradu sa nic nezmenilo /ak neratam diskusne kruzky s jeho investkamaratmi, co by sa dalo z toho vytazit/. Tuto loaklitu treba zachranit to je jednoznacne. Reci o starostiach s infrastrukturou su sice mile, ale nepravdive. Drtiva vacsina su financovane z EU. Bernolakovo je uz dost velka obec a nema ziadne namestie, ktore by pritiahlo ludi. Bujnie skorumpovana urbanistika s polociernymi stavbami, cesty su v hroznom stave, ale pred starostovym domom, je nova asfaltka, po ktorej prejdu za den asi dve auta. Stred obce vyzera, ako zo sedemdesiatych rokov minuleho storocia. Nevedel zohnat peniaze, ktore dava na tieto ucely z fondov EU. Staci sa pozriet do okolitych obci, ako to funguje, takmer vsetky susediace obce su uz na tom lepsie. Tento isty starosta ma svoj podiel na schatrani pamiatky po Esterhazyovskom kastieli, ktory je doslova barokovym klenotom (projektoval ho sam Fisher z Erlachu, ktory projektoval i Schonbrun vo Viedni). Dnes ked si ho chce clovek pozriet, narazi na stenu z biboardov, ktoru dal postavit pred kastiel, majitel golfoveho ihriska.
Starosta nabada ludi, ktori pisu v anonymite, aby z nej vystupili a sli s nim diskutovat.Opat klamstvo.Domaci obyvatelia, ktori tak ucinia, mozu ocakavat od neho velmi neprijemnu buzeraciu snad vo vsetkom. Nakolko je velmi jesitny a marnomyselny, dotycny nech zabudne, ze sa s nim bude korektne bavit. So starostom sa bude dat moct bavit priamo neanonymne, ked nebude starostom a nebude mat v rukach moc, ktoru by zneuzil proti dialogovemu partnerovi. Ti co neveria, nech si daju namahu a prejdu sa po okolitych obciach a potom po Bernolakove. Uvidia, aka cesta vedie k historickemu jadru Bernolakova, ku kostolu a k hradu. Preto vyzyvam vsetkych tych, co maju aspon trochu kladny vztah k obci Bernolakovo, aby podporili a aspon moralne prispeli k vzniku spolku, alebo zdruzeniu, ktore by robilo osvetu hradu, hladalo moznosti financovania vyskumu, ktory tam nikdy nebol a moznosti sanovat historicke casti tak, aby boli pristupne verejnosti, vybudovat rozhladnu (lebo je odtial pekny vyhlad na Bratislavu a okolie) a tak pritiahnut po miestnej historickej kulture tuziacich ludi. Mala som navstevu zo zahranicia, chcela som im ukazat Bernolakovo, ale zial, nebolo co, musela som sa s nimi zahanbene presunut mimo obec, je mi z toho velmi smutno...
#8042
starosta
neregistrovaný

11.06.2007 11:55
IP:217.73.29.121
Je ve?mi zuj?mav? pre??ta? si niektor? n?zory, len ?koda, ?e s? anonymn?, mo?no vtedy je v???ia odvaha p?sa? polopravdy alebo nepravdy. Ale vecne. Obec z?skala pozemok kde sa nach?dzaj? zr?caniny hradu a b?v. vod?renskej ve?e (?alej Vardomb) v septembri 2006 a top k?pou za dos? zna?n? sumu od BVS.a.s. Bratislava. Nikdy predt?m to nebolo vo vlastn?ctve obce. K?pila to preto, aby kone?ne po mnoh?ch desa?ro?iach sa "nie?o" urobilo s cel?m okol?m.M??ete sa pozrie? teraz ako vyzer? okolie a ?i je tam neporiadok. Ako je u? nap?san?, v miestnom KD s? vystaven? dva n?vrhy ako a ?o je mo?n? s Vardombom robi?. To neznamen?, ?e to ?o sa nakoniec uskuto?n? bude pr?ve jeden z t?chto n?vrhov. Mysl? si nietko, ?e obec, ?i ja uveden?mi krokmi "zatv?ra o?i", alebo chce nie?o potajme urobi??
?o urobil ?t?t a predch?dzaj?ci majtie? za uplynul? desa?ro?ia? Obec za necel? rok vy?istila a upravila pozemok, nieko?ko kr?t prerokovala problematiku na zasadnut? zatupite?stva a vystavila mo?n? alternat?vy na rie?enie. Je to m?lo alebo ve?a? Ur?ite je to stokr?t viac ako sa urobilo doteraz. V?etko v?ak chce ?as a hlavne peniaze. Pri probl?moch, ktor? treba rie?i? (kanaliz?cia, infra?trukt?ra, ?koly, ....) sa probl?m hradu a n?vr?ia ur?ite netr?ca. Je v?ak potrebn? n?js? rie?enie a financie a to samozrejme za podmienky zachovania pozostatkov ?ekl?skeho hradu.
#7986
Bacill
neregistrovaný

04.06.2007 16:56
IP:194.160.36.227
Pokial viem, tak v momente podania navrhu na vyhlasenie pamiatky sa tento objekt stava predmetom ochrany ako pamiatka - pokial nasledne nie je uradom rozhodnute inak. Treba len pracovat strucne historiu, podlozit par fotkami, vynatkom z katastralnej mapy, urcenim vlastnika...a poslat to doporucene (pripadne osobne) na prislusny pamiatkovy urad.
Ak teda chcu stavat priamo v areali hradu...tak do toho by mali pamiatkari veru co kecat...aj ked sa moze stat, ze len prikazu vykonat prieskum a moze sa potom stavat. Aj taka je doba. Kazdopadne treba bojovat...a samozrejme robit osvetu hlavne v obci.
#7984
Matheus
registrovaný

04.06.2007 16:06
IP:91.127.175.28
Tak toto neni mo?n?.Slov?ci s? tak? blb? n?rod ?e ani posledn? zvy?ky tohoto hradu nechc? zachr?ni?.
Neviem ?i im udrel blesk do hlavy ved oni nie s? norm?lny.
#7982
Jaroslav Vokoun
neregistrovaný

04.06.2007 14:48
IP:147.213.149.24
Hrad ?ekl?s

Posledn? rok rast? v obci Bernol?kovo tak? aktivity, ktor? poved? k zastavaniu lokality zr?caniny hradu ?ekl?s. Dal som podnet na vyhl?senie ru?n hradu ?ekl?s za kult?rnu pamiatku, ale t?to proced?ra potrebuje viac ?asu. (Len pripom?nam, ?e na Slovensku je pozoruhodne ve?a hradov, ktor? s? mimo pamiatkovej ochrany.)
Chcem z?ska? podporn? stanovisk?, aby sa predstavite?om obce otvorili o?i a aby si uvedomili, ?e nov? v?stavba na lokalite zr?caniny nie je t?m spr?vnym krokom.
V mesiaci j?n u? obec predklad? ob?anom na vyjadrenie projekt v?stavby re?taur?cie (penzi?nu, hotela) priamo na mieste zr?caniny hradu. Panely s n?vrhmi invest?ci? s? v chodbe kult?rneho domu v Bernol?kove. Obec je vlastn?kom Hradn?ho n?vr?ia.
Bohu?ia?, cel? akcia zastavania lokality zr?caniny hradu sa deje v inak zafarben?ch ?at?ch. V 20. storo?? postavili vod?rensk? ve?u uprostred hradnej zr?caniny. Teraz sa v?etky interpret?cie novej v?stavby slovne vz?ahuj? k vod?renskej ve?i. Tak?e o hrade v s??asnosti nie je ?iadna zmienka a obec sa tv?ri, akoby tam zr?canina hradu neexistovala. M??em sa odvola? len na posledn? ??slo dedinsk?ho ?asopisu Bernol?k 2/2007, kde je na 2. strane oznam - N?vrh rie?enie okolia vodnej n?dr?e V?RDOMB.
Ka?d? pomoc v prospech hradu ?ekl?s je v?tan?.
#6854
andreax
registrovaný

12.01.2007 20:00
IP:212.242.182.99
Osoba TTTy, odfot vezu a posli ju administratorovi, chod za starostom a spytaj sa ho na to vsetko, co ta trapi, no a mne vysvetli, co je samoobohacovanie, lebo umriem sprosta.
#6852
JJJJa
neregistrovaný

12.01.2007 15:08
IP:147.175.3.218
Akoze preco tam nie je aj fotka zostalej hradnej veze??? Ja som vzdy chcela vediet ako vyzeral.. a tiez by som chcela vediet preco ten " uchvatny " starosta predal kastiel aj ked to ma byt kulturna pamiatka.. a preco predali aj pozemky okolo neho -- a ked ich aj pedali tak kde su peniaze.. to je zaujimave ako z kulturnej pamiatky spravili vlastne iba vec samoobohacovania.. teda ten terajsi starosta.. a este sa dostal na post aj podfukom.. jaj .. toto je sila.. pamiatky maju byt pre nas a nase deti nie pre nejakych.. golfistov.. naskrobenych..
#5019
Radoslav Petr?ola
neregistrovaný

22.04.2006 20:32
IP:213.192.16.50
Sli??m ?e to tam zap?ch? tak to do 22.kv?tna pros?m uklidte at se tam m??em t??it
prosim v?s jestli m?te mapu okol? tak bych v?m byl stra?tn? v??n? kdybyste
mi ji poslali na uveden? e-mail d?k a fakt s t?m smradem n?co ud?lejte
nazdar v?s kamar?d Petr?ela.zdal a ?us bus autobus.
#4986
Ivan78
neregistrovaný

20.04.2006 07:58
IP:217.73.16.23
Co - to k historii hradu, vratane povesti a historie kastiela najdete na

http://www.bernolakovo.sk/infoobec/historia.htm

Je to o historii obce, ale o hrade je tam toho hodne, lebo uzko suviseli. No a prave ten datum zaniku je sporny, ako oni uvadzaju, mohol sice zaniknut v 15. stor, ale mohol byt aj obnoveny, i ked len na hospodarske ucely a nie uz ako pevnost. Ktovie. A prave o tomto sa pise na tej stranke, ktoru uvadzam. Dokonca sa tam spomina aj nazov ?aliov? hrad z obdobia 16. storocia.

K Janotovi - bol to fajn chlapik, pravy hradovy zanietenec, ale niektore jeho informacie o datumoch a menach su niekedy skreslene a nepresne. Netvrdim, ze zrovna pri hrade Ceklis, ale vsimol som si to celkovo, lebo mam vsetky jeho tri knihy.
#4981
BibraX
registrovaný

19.04.2006 20:21
IP:85.216.233.99
Este doplnim Mareka:

Odporucam si pozriet clanok od M. Slivku: K stredovekym dejinam Bernolakova (?ekl?sa) a jeho okolia. ZbSNM 1987 - Hist?ria 27. s. 151-176.
#4980
Peter
neregistrovaný

19.04.2006 19:27
IP:213.151.218.137
Marek, dokazete nakreslit priblizny podorys hradu a poslat ho na adresu zdravko1pobox.sk?