Komentáre:

#15802
Marian
neregistrovaný

09.12.2015 09:42
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py III. je venovan? 31 slovensk?m hradom, stavb?m na z?kladoch hradov a ?al??m opevnen?m stavb?m. Tret? diel je venovan? hradom Bratislavsk?ho, Trnavsk?ho a Tren?ianskeho. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15701
Marian
neregistrovaný

13.10.2015 11:23
IP:87.197.126.8
V t?chto d?och bol vydan? druh? diel DVD s?rie Hrady srdca Eur?py. Druh? ?as? mapuje pomocou leteck?ho videa aktu?lnu situ?ciu hradov v Nitrianskom a ?ilinskom kraji. DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#15527
Marian
neregistrovaný

15.04.2015 07:05
IP:87.197.126.8
Nov? DVD Hrady srdca Eur?py I. venovan? 28 slovensk?m hradom a stavb?m na z?kladoch hradov. Prv? diel je venovan? hradom Banskobystrick?ho kraja. Toto DVD by nemalo ch?ba? v ?iadnej zbierke milovn?ka slovenskej hist?rie a slovensk?ch hradov. DVD je mo?n? zak?pi? na tejto webstr?nke: http://www.realfantasystudio.com/sk/dvd/
#14203
NoirOrioN
neregistrovaný

23.04.2012 13:28
IP:212.5.222.203
Nebude to s?ce o Hrade, ale o Radnici, resp. Mestskom m?zeu v priestoroch Radnice. V r?mci Dn? Bratislavy som sa tam v nede?u pozrel, do vynoven?ch a zrekon?truovan?ch priestorov a mus?m s pote?en?m poveda?, ?e to tam vyzer? perfektne. Vstup je modern?, s reklamou aj na ostatn? mestsk? m?ze?, preh?adn? inform?cia o vstupnom a z?av?ch, priestory Radnice skvele zrekon?truovan?. V dolnej ?asti v 3 miestnostiach perfektne obnoven? stropn? ma?ba. A ?o ma najviac pote?ilo je, ?e som sa p?tal na mo?nos? fotenia - hur?, d? sa, bez pr?platku, len bez blesku, ?o je samozrejmos? (ak chcete urobi? dobr? fotky) :-). Te?? aj inform?cia, ku ktorej sa d? dosta? aj cez internet, ?e podobne ako vo Viedni, tak aj u n?s s? niektor? mestsk? m?ze? v prv? nede?u ka?d?ho mesiaca zadarmo.
#13827
lego
neregistrovaný

22.09.2011 19:15
IP:85.237.224.36
it is from trnava.
#13826
Fogl g?t
neregistrovaný

21.09.2011 20:41
IP:79.121.99.51
Hi,

There is a Hungarian site www.fortepan.hu which contents \"lost-and-found\" old photos. Many of us try to find out where they have made. One of them is signed as \"Slovakia, Bratislava\" but I suspect it is not.

Please have a look at the site below and I hope someone knows where was it made.

http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_10525.jpg

Thanks!
#13704
Fredo
neregistrovaný

01.07.2011 19:44
IP:98.82.204.123
Prosim, dajte vediet co sa deje na hrade. Tiez, ako to stoji s planovanou jazdiarnou za hradom. Vopred dakujem.
#13612
Hradol
neregistrovaný

18.05.2011 04:27
IP:98.82.24.136
Bratia, tri dni nas delia od Sudneho Dna. Proste o odpustenie. Sudny Den je v sobotu Dvatsiateho prveho Maja, 2011 o siestej hodine vecer.
#12970
yncenok
registrovaný

12.09.2010 00:50
IP:78.98.95.12
opravujem svoj predosly statement...mal som na mysli vsetkych domacich spamerov. aby sa napr. jozo alebo bibrax neurazili...
#12969
yncenok
registrovaný

12.09.2010 00:48
IP:78.98.95.12
dlho som tu nebol...ale ocividne sa tu stale nic nezmenilo...vsetci domaci stale pisu to co pred rokom-dvoma... cize len okrajovo sa drzia temy hradov...nuz co uz....
mimochodom N.O.N. aby som prilial trochu vody do oleja...
predpokladam ze si skalny zastanca toho aby svatopluk na hrade zostal a plnil funkciu, ktoru mu robertko a ivan SEATovic vymysleli....nutno povedat ze v principe ani ja niesom proti. predstava ze nasi novy patrioti sa budu klanat nejakemu moravskemu kniezatu ako ku kralovi starych slovakov (cokolvek ten pojem znamena) ma velmi bavi...
#12958
Ferok
neregistrovaný

05.09.2010 00:22
IP:62.168.80.96
http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=showNews&id=90603
#12906
jo?o
neregistrovaný

18.08.2010 13:24
IP:195.80.188.62
Skoro sa zab?vam .... ?lovek s ?a?kou ir?niou op??e my?lienkov? ni? teba, prsobijca-?isti?a, hejslov?ka modelov?ho (s IQ 300 (minim?lne)) a je pochv?len?,.... keby sa mi z toho (z teba) nezdv?hal ?al?dok.
#12905
NoirOrioN
neregistrovaný

18.08.2010 11:00
IP:212.5.222.203
PRESNE TAK, jo?o. Kone?ne si to pochopil. E?te s dovetkom, ?e zvy?ajne sa jeden k druh?mu spr?va tak ako ten druh? k prv?mu. Tak?e aj onen tragick? vz?ah Slov?k - ?id, ?i Slov?k - Ma?ar m? aj svoju sp?tn? v?zbu. Nie sme o ni? hor?? n?rod ako Ma?ari, ?esi, Nemci, Taliani... Pri ?idoch by som len r?d do-podotkol, ?e zrejme asi ONI bud? t? podivn?, ke??e cel? st?ro?ia a V?ADE V EUR?PE ?ili za hradbami, mali z?kazy a zvl??tne v?sady/povinnosti od panovn?kov. Zrejme by sa mali pozrie? aj oni na svoje spr?vanie, pre?o ich nikto nikde nemal r?d, cel? st?ro?ia. Hm?
#12904
jo?o
neregistrovaný

18.08.2010 10:18
IP:195.80.188.62
Po?uli sme slovo bo?ie ...


... ak? to maj? niektor? v hlave jednoduch? (iste je na to i diagn?za)..... ...... ?e som \"Ja\" bol na niekoho hnusn?, ?e som ho obral o majetok, ?e som ho zbavil ob?ianskych pr?v, ?e som ho poslal tam kamsi \"na v?chod\", aby mi tu nezavadzal (a musel ho pr?padne ?ivi?), ?e on tam \"akosi\" zdochol, \"moje\" svedomie je ?ist?, v?ak hen ten hnusn? sused Ma?ar vraj podobn?ho vraj a? zabil, no nie som \"ja\" lep??, boha, ?e \"som\", ve? \"ja\" som Slov?k .... a ono v?ak vieme, bola vojna, tak ?o tam po ?idovi ... aj in? trpeli ... aj \"Ja\" som tis?c rokov trpel pod ?i?mou ... Ma?ara ... a v?etci len o tom ?idovi mel? a \"o mne\" \"ny?t\" .... ak? je ten svet nespravodliv? ....
#12903
NoirOrioN
neregistrovaný

18.08.2010 09:32
IP:212.5.222.203
So ?idmi to m?? tak, vlciktlcik: Ma?ari napr?klad vyhubili ?o sa dalo - nasadzovali ich do prv?ch l?ni?. Pomrelo ich tam ove?a viac, a to priamo, nie len n?sledne (deport?cie...ktor? sam? osebe e?te predsa neznamenaj? smr?!), dokonca aj na percent? ich umrelo viac. A zauj?mavos?? ?idia, ktor? utekali z Ma?arska, dnes v?emo?ne Ma?arsku pom?haj? (Soros, Lantos...), k?m t? na?i, zachr?nen? na v?nimky, akosi...no ale nech?m debatu rad?ej tak. (neviem, pre?o aj po 60 rokoch m?me by? st?le ?tlocitn?...vo vojn?ch predsa v?dy ?udia, n?rody umierali, dialo sa tak v?dy a v?ade.) * S prof. ?tev?ekom som sa sekol v mene...akosi mi pri?iel na um, no myslel som ?udov?ta ?tevka. Prof. ?tev?ek zomrel pred vy?e 10 rokmi. ?tevka som podvedome zdrobnil...
#12902
vlciktlcik
registrovaný

18.08.2010 08:36
IP:213.215.92.78
Ni??m si nevybo?il zo ?ed?ho priemeru, v?aka tebe zasa vieme, kto je naj?ikovnej??.
Prizn?vam, ?e keby som bol ?id, ktor? si ?osi pam?t?, tie? by mi bolo v?elijako pri poh?ade na slovensk? znak, ale ten v?rok je dos? ne??astn?, k tomu znaku sa hl?sime aj t?, ktor? s tou dobou nem?me ni? spolo?n?.
Sk?r by som sa sp?tal Noiroriona, ktor?ho profesora ?tev?eka mal v pr?spevku 12866 na mysli.
#12901
fachman dlhoro?n?
neregistrovaný

18.08.2010 07:13
IP:78.98.67.151
Ehm...celkom zauj?mav? debata o Bratislavskom hrade. Nechod?m sem ?asto, ale debaty o porovn?van? socializmu a kapitalizmu, kto bol va??? ..., kto je sprostej?? a viac pogrcanej??.....No neviem, bu? som na zlej str?nke, alebo si dakto pom?lil f?rum !!! Admin tu dlhodobo zanedb?va svoj doh?ad nad pr?spevkami a takto to dopad?...
#12900
NoirOrioN
neregistrovaný

17.08.2010 12:09
IP:212.5.222.203
Hora: hm, no sanuje sa iba ve?a kostola, strecha m? pomerne nov?, a teda zachoval? krytinu. Iste?e, pristala by jej tak?, o akej p??e?. Ale...neviem ako by som ja, laik, mohol zasahova? do rozhodovania o t?chto z?le?itostiach.
#12877
Hora
neregistrovaný

06.08.2010 19:25
IP:98.82.197.126
NoirOrioN, tento otkaz je pre teba. Viem ze si casto v Bratislave. Ako vies opravuju Dom sv. Martina. Je potrebne aby pouzili mozaikovu stresnu krytinu tak ako je na Stephansdom vo Viedni. Dom sv. Martina ma obrovsku strechu tehlovej barvy a jej vyzor ma velmi nicivy efekt na cely historicky objekt. Ak mas trochu casu daj sa do kontaktu s investorom projektu a predloz takuto alternativu. Taketo riesenie by dalo monumentalnejsi efekt tejto masivnej gotickej legendy.
#12873
netopier
registrovaný

05.08.2010 21:48
IP:91.127.135.51
chlapi, ja som ateista, presta?te okam?ite politizova?, na to ste mali ?as uplynul?ch 20 rokov. Ak budete mie?a? politiku a v??itky do hist?rie, stihne V?s trest ako ochran?rov - maj? v?etko a ni? neznamenaj? ...