, ()

Obrázky

2 obrázkov


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

Cejkov, Kazimír, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Zemplínsky hrad

Literatúra

Polla, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku
V?chodoslovenské vydavateľstvo. Košice. 1980